Kontakt

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Miasta:

Dariusz Nowak

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krakowa

bi[at]um.krakow.pl

 

W sprawach związanych z Prezydentem Miasta Krakowa:

Monika Chylaszek

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa

monika.chylaszek[at]um.krakow.pl


Wydział Komunikacji Społecznej


Urząd Miasta Krakowa

pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

e-mail: bi[at]um.krakow.pl

Monika Chylaszek
dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
monika.chylaszek[at]um.krakow.pl

Maciej Grzyb
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
maciej.grzyb[at]um.krakow.pl


Referat ds. Informacji Medialnej

Biuro Prasowe

Dariusz Nowak
kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej
dariusz.nowak[at]um.krakow.pl

Iga Chylicka
kultura, plastyk miasta, turystyka i promocja, Krakowskie Biuro Festiwalowe, mieszkalnictwo, budynki komunalne, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spotkania z mieszkańcami, komisje Rady Miasta Krakowa
iga.chylicka[at]um.krakow.pl

Joanna Dubiel
Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Rady Miasta Krakowa, Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, organizacja i nadzór, ewidencja pojazdów i kierowców, komisje Rady Miasta Krakowa
joanna.dubiel[at]um.krakow.pl

Joanna Korta
ochrona zdrowia, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, geodezja, kształtowanie środowiska, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, planowanie przestrzenne, budżet obywatelski, USC, wodociągi, Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji, komisje Rady Miasta Krakowa, współpraca z dwutygodnikiem „Kraków.pl”
joanna.korta[at]um.krakow.pl

Kamil Popiela
pełnomocnik ds. jakości powietrza, jakość powietrza, pełnomocnik ds. transformacji cyfrowej, gospodarka komunalna, planowanie i monitorowanie inwestycji, Miejski Inżynier Ruchu, straż miejska, Krakowski Holding Komunalny, transport publiczny, komunikacja, inwestycje, energetyka cieplna, oczyszczanie miasta, zieleń miejska, Trasa Łagiewnicka, spotkania z mieszkańcami, komisje Rady Miasta Krakowa
kamil.popiela[at]um.krakow.pl

Grażyna Rokita
architektura i urbanistyka, PINB, konserwator zabytków, skarb, nadzór właścicielski, konsultacje społeczne, zespół radców prawnych, Pogromcy Bazgrołów, architekt miasta, strategia rozwoju, przedsiębiorczość i innowacje, sprawy administracyjne, rzecznik konsumentów, pełnomocnik ds. rozwoju kultury fizycznej, sport, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Nowa Huta Przyszłości, komisje Rady Miasta Krakowa
grazyna.rokita[at]um.krakow.pl

Małgorzata Tabaszewska
edukacja, Skarbnik Miasta, pełnomocnik ds. prognoz i analiz finansowych, biuro ds. VAT, budżet miasta, finanse, podatki i opłaty, ewidencja i egzekucja administracyjna, obsługa UMK, fundusze europejskie, informatyka, cmentarze, Grodzki Urząd Pracy, ogród zoologiczny, spotkania z mieszkańcami, komisje Rady Miasta Krakowa
malgorzata.tabaszewska[at]um.krakow.pl

Anna Latocha
Krakowskie Centrum Świadczeń, polityka społeczna i zdrowie, MOPS, pomoc społeczna, pełnomocnik ds. rodziny, pełnomocnik ds. senioralnych, pełnomocnik ds. niepełnosprawnych, komisje Rady Miasta Krakowa
anna.latocha[at]um.krakow.pl

 


Referat Mediów Miejskich

Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków" www.krakow.pl; dwutygodnik miejski „Kraków.pl”

Margerita Krasnowolska
kierownik Referatu Mediów Miejskich
margerita.krasnowolska[at]um.krakow.pl

Marcin Drobisz, Anna Duda, Monika Jagiełło, Beata Klejbuk-Goździalska, Mirosław Paluchowski,
Katarzyna Pustułka, Tomasz Róg, Małgorzata Stuch
magiczny.krakow[at]um.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej