+plus wymiana Pieca Drzewo za Drzewo Zieleń miejska
Komunikat archiwalny

Miasto nie zezwoliło na usunięcie drzew i krzewów w okolicy Zakrzówka

W środę, 4 lipca, Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję, która nie zezwala na usunięcie 25 drzew i 290 m 2 krzewów drzew objętych wnioskiem złożonym przez inwestora na terenie przy ul. Wyłom i św. Jacka. Decyzja urzędu w tej sprawie została doręczona inwestorowi. W postępowaniu na prawach strony wzięły udział dwie organizacje społeczne, które do czwartku, 12 lipca, nie odebrały przedmiotowej decyzji.

Miasto nie zezwoliło na usunięcie drzew i krzewów w okolicy Zakrzówka
Fot. Elżbieta Marchewka

Teren ten jest porośnięty znaczną ilością drzew (ok. 200 sztuk), których usunięcie może nastąpić bez konieczności uzyskiwania zgody urzędu. Oczywiście brak obowiązku uzyskania zezwolenia nie zwalnia właściciela z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, jednakże za złamanie tych zakazów przewidziane są kary wynikające z kodeksu wykroczeń, których egzekwowanie leży w kompetencjach organów ścigania.

Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • Pokaż metkę
    Autor: GRAŻYNA ROKITA
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków