+plus wymiana Pieca Zieleń miejska FAQ - SMOG

Mobilne laboratorium zbada jakość powietrza

Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymała pierwszy elektryczny samochód, spełniający wymogi ustawy o elektromobilności. Samochód będzie służył do przewozu specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej. Dzięki urządzeniom stanowiącym jego wyposażenie, będzie możliwe prowadzenie pomiarów jakości powietrza w Krakowie, w tym pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Zakup samochodu został sfinansowany przez miasto z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Mobilne laboratorium zbada jakość powietrza
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Nowoczesny samochód wraz z aparaturą pozwoli na dokonywanie pomiarów w newralgicznych punktach miasta. Pozwoli sprawdzić, wytypować miejsca źródeł emisji wielogazowej. Krótki czas w jakim urządzenie dokonuje pomiaru (maksymalnie ok. 10 min.), jego mobilność, dają możliwość wykrycia niepożądanych źródeł emisji zanieczyszczeń na miejscu – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

 

 

 

 

Oprócz monitora pyłu zawieszonego i detektora wielogazowego samochód wyposażony jest w: kamerę termowizyjną (przydatną w poszukiwaniu zaginionych osób, źródeł nielegalnego zrzutu nieczystości do rzek), dron (pozwoli na monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych, ułatwi lokalizację trudno dostępnych wysypisk śmieci i odpadów niebezpiecznych), przenośny miernik wieloparametrowy (pozwoli na szybkie, wstępne określenie rodzaju zanieczyszczeń pojawiających się w zbiornikach wodnych), miernik wilgotności drewna, zestawy do poboru próbek popiołu i paliwa, lornetkę.

Wszystkie te urządzenia poza codzienną służbą strażników miejskich są niezwykle przydatne w ramach zarządzania kryzysowego (zdarzenia wynikające z działalności człowieka – wypadki drogowe, katastrofy budowlane, itp.) jak również niezależnych od człowieka, wynikających z działania sił natury. 

Zakup zrealizowano ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej w 2018 r. przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Łączny koszt to 285,7 tys. zł, na co złożyły się: samochód elektryczny – 148,1 tys. zł, bezzałogowy statek latający wraz z wdrożeniem obsługi – 31,8 tys. zł, analizator pyłu DUSTTRAKK z walizkowym zestawem środowiskowym – 43 tys. zł i kamera termowizyjna – 62,7 tys. zł.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

BADANIE

 

Galeria
1/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6464.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
2/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6470.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
3/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6474.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
4/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6483.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
5/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6487.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
6/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6509.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
7/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6520.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
8/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6529.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
9/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6532.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
10/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6541.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
11/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6547.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
12/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6551.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
13/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6557.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
14/14 Straż miejska
bs_krpl_20181005_img_6563.jpg-straż miejska, laboratorium mobilne
Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • Pokaż metkę
    Autor: KAMIL POPIELA
    Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
    Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków