+plus wymiana Pieca Zieleń miejska FAQ - SMOG

Liście do worka, nie do ogniska

Jesień coraz bliżej. Zbliża się okres przycinania gałęzi oraz zrzucania przez drzewa i krzewy liści. Jak co roku przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych, który obowiązuje w Krakowie na terenach prywatnych. Odpady te odbiera z posesji MPO. Warto także pamiętać, że używanie dmuchaw do oczyszczania terenów z liści zwiększa zanieczyszczenie powietrza. Za bezprawne spalanie odpadów grozi kara grzywny do 5 tys. zł, a w postępowaniu mandatowym do 500 zł.

Liście do worka, nie do ogniska
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Program odbioru odpadów zielonych potrwa do początku grudnia. Aby oddać odpady, należy w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem) do godz. 7 rano, w miejscu widocznym z ulicy i ogólnodostępnym (pobocze jezdni, chodnik) wystawić przed posesję worek. 

Udział w tym programie nie wiąże się z żadną opłatą. Odpady zielone są odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zakazane jest przetwarzanie odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami dopuszczone jest tylko w przypadku, gdy odpady te nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Zobacz:

W 2018 r. MPO odebrało od mieszkańców 37 tys. ton zielonych odpadów. Tylko w tym roku (do początku sierpnia) zgromadzono już 25 tys. ton odpadów.

Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • Pokaż metkę
    Autor: KAMIL POPIELA
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków