Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA