Stan powietrza niekorzystny niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 134,14 µg/m3 PM10 - 118µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 120µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 124µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 140µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 182µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 120µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00 PM10 - 135µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-19 00:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA