Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 7,29 µg/m3 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 22:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 23:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA