Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 29 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 19:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-17 18:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA