Stan powietrza dostateczny zły 255,0,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 128,13 µg/m3 PM10 - 161µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 133µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 136µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 113µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 136µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 149µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 95µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-23 22:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA