Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 23,88 µg/m3 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 18:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 18:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 18:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 16:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 18:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 16:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 18:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA