Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 9,71 µg/m3 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA