Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 133,86 µg/m3 PM10 - 148µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 131µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 174µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 147µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00 PM10 - 129µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 23:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA