Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 31,63 µg/m3 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 17:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 06:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 19:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 16:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 19:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 12:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 18:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA