Stan powietrza niekorzystny niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 110 µg/m3 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 115µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 107µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 146µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 92µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 18:00 PM10 - 104µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA