Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 56,13 µg/m3 PM10 - 70µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 59µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 07:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-20 06:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA