Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 19,75 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 20:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA