Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 umiarkowany 255,255,0 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 24,38 µg/m3 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 06:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-21 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA