Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 70,86 µg/m3 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 86µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 105µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-15 12:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA