Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 34,57 µg/m3 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-24 09:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA