Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 30,75 µg/m3 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 04:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 02:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA