Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 31,88 µg/m3 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-19 16:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA