Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 16,5 µg/m3 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-25 06:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA