Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 6,86 µg/m3 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-18 04:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA