Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,57 µg/m3 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-25 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA