Stan powietrza niekorzystny bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,192,0 PM10 - 101 µg/m3 PM10 - 214µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 95µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 85µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 22:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA