Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27,38 µg/m3 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 10:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 11:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA