Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 71,5 µg/m3 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 80µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 64µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 126µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-20 01:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-19
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA