Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 41,5 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-11 21:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-10
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA