Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 39,13 µg/m3 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 08:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 06:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 08:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 08:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 09:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-21 01:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-22 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA