Komunikat archiwalny

Gminne mieszkania do zamiany

586.547,00 zł odzyskała Gmina Miejska Kraków w 2011 r. z tytułu dokonania dobrowolnych zamian lokali zadłużonych na inny lokal za spłatę zadłużenia. Łącznie od początku trwania programu – wrzesień 2009 r. -  jest to kwota 1.279.629,00 zł.

Gminne mieszkania do zamiany
Fot. www.krakow.pl

W Gminie Miejskiej Kraków opracowano kilka programów umożliwiających przeprowadzenie pomiędzy najemcami (i właścicielami) zamiany mieszkań; należą do nich:

1.    Bank zamian – skrzynka kontaktowa, umożliwiająca bezpłatnie przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny.

2.    Program zamian – oferta skierowana do najemców mieszkań komunalnych, pozwalająca na zamianę aktualnie zajmowanego lokalu na lokal większy i o wyższym standardzie, po zagwarantowaniu, iż są w stanie go utrzymać.

3.    Dobrowolne zamiany mieszkań – zamiany pomiędzy osobami, którym przysługuje tytuł prawny do dysponowania lokalem mieszkalnym. Urząd Miasta Krakowa pośredniczy w nich w sytuacji, gdy co najmniej jedna ze stron jest najemcą lokalu komunalnego.

4.    Zamiany osób zadłużonych - zamiany pomiędzy osobami, z których jedna jest (lub była) najemcą lokalu komunalnego, które jest zadłużone, w zamian za spłatę zadłużenia przez kontrahenta zamiany.

5.    Zamiany „z urzędu” – zamiany skierowane do osób, które z różnych przyczyn (wiek, niepełnosprawność, niskie dochody) nie mogą utrzymać lub korzystać z zajmowanego lokalu komunalnego.

System zamian wprowadzony w Krakowie zajął I miejsce w Konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2010” zorganizowanym m. in. przez Związek Miast Polskich. (JD)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także