Komunikat archiwalny

Kraków oceniony na A-!

Agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała długoterminową ocenę wiarygodności Krakowa na poziomie A-. „To dowód, że sytuacja Krakowa jest stabilna” – komentuje Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kraków oceniony na A-!
Fot. www.krakow.pl

19 grudnia 2011 roku międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s opublikowała informację o utrzymaniu długoterminowej oceny wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A– /perspektywa stabilna/. „Nie jest tak źle, jak chcą niektórzy, skoro ocena Krakowa nie zmienia się. To dowód, ze sytuacja naszego miasta jest stabilna” – komentuje Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Rating Krakowa odzwierciedla poprawne wykonanie budżetu, które -  zdaniem agencji Standard & Poor’s - utrzyma się w latach 2011-2014, zgodnie z przyjętym przez Miasto długoterminowym planowaniem finansowym.

„Stabilna perspektywa to także oczekiwanie agencji, że zaangażowanie Krakowa w podnoszenie dochodów, ograniczanie wydatków i bazowanie na pożyczkach średnio- i długoterminowych w latach 2012-2014 pomoże ustabilizować wykonanie budżetu na solidnym poziomie i pozytywnie wpłynie na płynność finansową” – zaznacza Prezydent Miasta.

Przyznanie Miastu w 2011 roku ratingu na poziomie A-/perspektywa stabilna/ oznacza utrzymanie pozycji z lat: 2008 - 2010. Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy, że międzynarodowa agencja ratingowa Standard and Poor’s ocenia Kraków corocznie od 1997 roku. Ocena wiarygodności kredytowej (rating) jest zewnętrzną, obiektywną oceną zdolności podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych.

Uzyskanie odpowiednio wysokiego ratingu nie tylko zwiększa prestiż miasta na rynkach międzynarodowych, ale warunkuje również szeroki dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie istotne dla prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

W roku 2008, Kraków jako pierwsze polskie miasto, otrzymał od Standard & Poor’s rating w kategorii „A”.  (M)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także