Komunikat archiwalny

Zakład demontażu dużych odpadów otwarty

Od 24 czerwca (czwartek) Kraków ma nowoczesny zakład do demontażu dużych odpadów i zużytego sprzętu agd i rtv. Nową stację przy ulicy Nowohuckiej otworzył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Inwestycja została wybudowana przy wsparciu unijnych funduszy.

Zakład demontażu dużych odpadów otwarty
Fot. www.krakow.pl

Od czwartku, 24 czerwca stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i zepsute urządzenia elektryczne zebrane podczas organizowanych przez Miasto akcji „Wystawka” trafiają do zakładu odpadów wielkogabarytowych przy ulicy Nowohuckiej. Prace nad realizacją obiektu trwały od drugiej połowy 2008 roku. Wykonawca inwestycji - tarnowska firma ABM SOLISD SA - za kwotę prawie 4,5 mln euro, zaprojektował i wybudował stację, a także wyposażył ją w linie technologiczne.

„To jedno z zadań, objętych modyfikacją unijnego projektu Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I, współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej” – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podczas otwarcia inwestycji. Zakład demontażu odpadów kończy realizację tego projektu, który został zainicjowany w 2003 roku. „Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej zmodernizowane zostało wysypisko śmieci w Baryczy. Powstała tam kompostownia i sortownia odpadów” – przypominał Prezydent Jacek Majchrowski. W kolejnych latach do użytku oddano bloki do produkcji energii z biogazu, powstała hala magazynowa sortowni, a na końcu zakład do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

„Nowa inwestycja przy ulicy Nowohuckiej to miejsce zbierania, gromadzenia, przetwarzania i odzysku odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych” – informował Henryk Kultys, prezes MPO Sp. z o.o. W stacji działają trzy linie technologiczne. Pierwsza to linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Trafiają tam meble, drewno czy tworzywa sztuczne. Z kolei linia do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona jest do demontowania, czyli rozbierania na elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponieważ do tej grupy odpadów zaliczają się również zużyte urządzenia chłodnicze, linia wyposażona jest w stanowisko do odsysania freonu i oleju sprężarkowego. Ostatni z elementów zakładu to linia do rozdrabniania opon samochodowych, które poddawane są cięciu na mniejsze elementy po uprzednim wyrwaniu drutu ze stopki opony.

W zakładzie przy ulicy Nowohuckiej nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne. „Metale oraz takie odpady jak akumulatory, baterie, świetlówki, rozpuszczalniki, farby, lakiery itp. będą oddzielane i przekazywane do unieszkodliwiania lub odzysku firmom posiadającym właściwe pozwolenia” – zapewnia prezes MPO.

Przypomnijmy, że Kraków był jednym z pierwszych polskich miast, które umożliwiło mieszkańcom pozbywanie się w ten sposób dużych, nietypowych odpadów. Już w 2004 roku, na terenie dzielnicy I, po raz pierwszy uruchomiono tzw. wystawkę chodnikową. W kolejnych latach system odbioru od mieszkańców starych mebli, sprzętu agd czy rtv rozszerzył się na inne rejony miasta.

Wystawka realizowana jest także obecnie. Od dwóch lat w ramach wystawki przydomowej, odbiór nietypowych odpadów odbywa się na zmienionych zasadach. Obecnie chcąc pozbyć się starych mebli, czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy wcześniej zgłosić się do MPO. Trzeba podać swój adres zamieszkania i numer dzielnicy oraz asortyment rzeczy przeznaczonych do wywozu. Mając te dane, pracownicy MPO poinformują o dokładnym terminie wywozu. Wystawka w każdej dzielnicy prowadzona jest dwa razy w roku. Odpady odbierane są z terenu posesji, w ustalonym wcześniej terminie i o wskazanej porze. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.mpo.krakow.pl (M).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Zobacz także