Komunikat archiwalny

Budowanie to sztuka!

Pod hasłem artURBANICA ruszył konkurs adresowany do projektantów i deweloperów. Jego celem jest wyróżnienie zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych oraz usługowych, których mieszkańcy i użytkownicy czują się dobrze nie tylko wewnątrz budynków, ale także w otaczającej je przestrzeni. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia.

Budowanie to sztuka!
Fot. www.krakow.pl

„Większość konkursów skupia się na aspektach architektonicznych inwestycji pomijając jej walory urbanistyczne. A to one tak naprawdę przesądzają o komforcie użytkowania i integracji nieruchomości z miastem” – mówi pomysłodawca  konkursu krakowski architekt Krzysztof Kozielewicz.

„Poprzez przykłady dobrych praktyk chcemy przekonać deweloperów do kompleksowego myślenia o realizowanych przez nich zespołach zabudowy. O jakości inwestycji decydują bowiem nie tylko detale architektoniczne, ale także w dużej mierze  okalająca ją przestrzeń” – mówi Główny Architekt Miasta, przewodniczący jury prof. Andrzej Wyżykowski.

„Liczymy, że z upływem lat konkurs będzie certyfikatem jakości, a tym samym ważnym sygnałem dla potencjalnych odbiorców inwestycji” - dodaje Radny Miasta Krakowa Sławomir Ptaszkiewicz, członek sądu konkursowego.

Konkurs ma  zwrócić uwagę  deweloperów realizujących budynki mieszkalne
i usługowe na ich rolę w procesie tworzenia przestrzeni publicznej Krakowa. Promowane będą rozwiązania służące integracji zespołów zabudowy z tkanką miasta m.in. poprzez harmonijne powiązania komunikacyjne i widokowe, jakość małej architektury,  skalę zabudowy. Szansę mają deweloperzy, którzy  poprzez wkład w ciekawe ukształtowanie przestrzeni publiczną otaczającą zabudowę, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do rekreacji i integracji (w tym zwłaszcza terenów zielonych) tworzą miejsca bardziej przyjazne do życia. Organizatorzy chcą przekonać deweloperów, że kompleksowe spojrzenie na inwestycję sprawia, że zyskuje ona marketingowo. Zwłaszcza teraz, w dobie ostrzejszej konkurencji między deweloperami, ciekawie ukształtowana przestrzeń publiczna i półpubliczna może być silną kartą przetargową.

Jury będzie oceniać: jaka jest powierzchnia zabudowy i zieleni w stosunku do powierzchni terenu inwestycji, jakość małej architektury, jakość i czytelność układu drogowego, ilość powierzchni utwardzonych do powierzchni terenu, relacja inwestycji z otoczeniem, ilość miejsc postojowych, rozwiązania proekologiczne.

Zgłaszane do konkursu obiekty i zespoły zabudowy obejmować mają realizacje, które nie były finansowane ze środków publicznych.

Projekty zgłaszane do konkursu będzie oceniało jury w składzie: prof. Andrzej Wyżykowski – przewodniczący jury, arch. Borysław Czarakcziew, arch. Krzysztof Kozielewicz, arch. Anna Krzyżanowska, inż. Krzysztof Migdał oraz Sławomir Ptaszkiewicz Radny Miasta Krakowa.

Organizatorami konkursu są: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz pracownia architektoniczna MK-Architekci. Konkurs realizowany jest przy wsparciu firm Dźwignia Handlu oraz RADKO. (KS)

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz ważne terminy dostępne są pod adresem: www.arturbanica.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także