Komunikat archiwalny

Będą nowe mieszkania komunalne

We współpracy z prywatnym partnerem Gmina chce wybudować 300 lokali przy ul. Jana Kantego Przyzby, Zalesie oraz Łazy. Miasto rozpoczęło  konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami dzielnic: VIII, XII i XIII, na terenie których mają powstać nowe mieszkania komunalne. Spotkania potrwają co najmniej miesiąc.

Będą nowe mieszkania komunalne
Fot. www.krakow.pl

Konsultowana inwestycja będzie polegać na budowie dwóch zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Jana Kantego Przyzby, ul. Zalesie oraz ul. Łazy. Powstanie tam co najmniej  300 lokali mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą. Działki w podanych lokalizacjach należą do gminy lub są w użytkowaniu wieczystym miasta.

         Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Oznacza to, że partner zapewni finansowanie inwestycji w niezbędnym zakresie. Jako wkład własny gmina udostępni działki, na terenie których mają powstać budynki. Po określonym w umowie czasie nieruchomości wraz z lokalami mieszkalnymi i usługowymi, powrócą do gminy. Miasto nie przeniesie własności żadnej z nieruchomości na rzecz partnera prywatnego. Sfinansuje on w całości prace projektowe, roboty budowlane i ponosić będzie wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

Po zakończeniu budowy lokali mieszkalnych, partner prywatny udostępni je miastu  na podstawie umowy najmu. Lokale usługowe partner prywatny wynajmować będzie na zasadach komercyjnych innym podmiotom. Dopuszcza się również możliwość najmu lokali usługowych przez gminę na zasadach komercyjnych.

Tagi: kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także