Komunikat archiwalny

Inspire w Krakowie

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otworzył ósme, dwudniowe Sympozjum z cyklu  „Krakowskie Spotkania z Inspire”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji sympozjum jest „Rola rejestrów publicznych w infrastrukturze informacji przestrzennej”. 

Inspire w Krakowie
Fot. www.krakow.pl

„Spotykamy się po raz ósmy i to jest już chyba nałóg. Nałóg, który będzie trwał jeszcze długo, bo to spotkania wyjątkowo konstruktywne, przynoszące konkretne, wymierne dla mieszkańców rezultaty”  – mówił podczas otwarcia  sympozjum Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podczas pierwszej sesji przedstawione będą  najnowsze informacje o postępie prac legislacyjnych oraz wdrożeniowych w zakresie INSPIRE, w ujęciu europejskim i krajowym. W ramach sympozjum przewidziano dyskusję panelową dotyczącą modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Odbędzie się także sesja na temat „Bazy Danych Obiektów Topograficznych”, która będzie dotyczyła wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki i administracji danych zawartych w bazie. Ponadto zostaną przedstawione wyniki prac nad Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach.

Przypomnijmy, że uchwalona i przyjęta przez Komisję Europejską Dyrektywa INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) to podstawa prawna do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie – platformy formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty i dostarczania informacji społeczeństwu. INSPIRE ma przede wszystkim zwiększyć i udoskonalić dostępność danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty, skupiając się głównie na sprawach dotyczących środowiska, rolnictwa i transportu.

Dyrektywa weszła w życie 15 maja 2007 roku,  a krakowskie Spotkania z INSPIRE rozpoczęły się dwa lata przed jej przyjęciem. Coroczne Sympozja są źródłem wiedzy na temat INSPIRE oraz forum wymiany poglądów na temat wykorzystywania informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Uczestnikami tych spotkań jest każdego roku ponad 180 wybitnych autorytetów naukowych z całej Polski. Były one okazją  do poruszenia tematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym, omawiano tematykę dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania się przestrzeni, wreszcie kwestie społeczeństwa informacyjnego.

Organizatorem sympozjum jest Urząd Miasta Krakowa  przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica, Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie. Sp. z o.o.

Pełny program sympozjum dostępny jest pod adresem: www.spotkania-inspire.krakow.pl . (KS)

Tagi: biznes, kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także