Komunikat archiwalny

Zastępca Prezydenta Głównym Geodetą Kraju

Były Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Przestrzennego Miasta – Kazimierz Bujakowski został Głównym Geodetą Kraju. Na stanowisko powołał go Premier Donald Tusk.

Zastępca Prezydenta Głównym Geodetą Kraju
Fot. www.krakow.pl

Kazimierz Bujakowski został Głównym Geodetą Kraju w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Objął to stanowisko już po raz drugi – był Głównym Geodetą Kraju w latach 1999 – 2001.

Kazimierz Bujakowski jest doktorem nauk technicznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH na kierunku geodezja i kartografia. Ukończył także studia podyplomowe Master of Businness Administration w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od lat pracuje na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. 

W latach 1991 - 1998 sprawował funkcję dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Między 1994 a 1995 r. pełnił obowiązki dyrektora tego urzędu. 

Został Pełnomocnikiem Wojewody do opracowania Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego - systemu informacji geograficznej obejmującego obszar całego byłego województwa krakowskiego. Był współautorem projektów dwu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przygotował i przeprowadził dwie nowelizacje ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne". Brał udział w pracach nad "Rządowym programem rozwoju systemu katastralnego w Polsce", budował system informacji przestrzennej na poziomie centralnym. Inicjował prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu katastru nieruchomości, systemu zarządzania jakością w geodezji i kartografii.

W 2002 r. został pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Tworzenia Zasobów Nieruchomości Miasta Krakowa i Skarbu Państwa. W latach  2004 - 2010 był Zastępcą Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Przestrzennego Miasta. 

Kazimierz Bujakowski jest członkiem Państwowej Rady Nieruchomości, Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Uprawnień Zawodowych. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 1997 r.), Odznaką honorową "Za zasługi dla Geodezji i Kartografii" (w 2001 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (w 2006 r.). (KS)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także