Komunikat archiwalny

Krakowianie wybrali wzorową architekturę

Zakończył się wielki konkurs architektoniczny „Kraków mój dom" w którym mieszkańcy naszego miasta  wybierali najlepsze inwestycje oddane do użytku w ostatnim czasie. W piątek (29 czerwca) podczas uroczystej gali z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Elżbiety Koterby ogłoszono zwycięzców i wyróżnionych w konkursie. Wśród nagrodzonych realizacji są gminne inwestycje!

Krakowianie wybrali wzorową architekturę
Fot. www.krakow.pl

W Konkursie „Kraków Mój Dom" inwestycje godne nagrody typowali krakowianie. Głosy oddawali w czterech kategoriach: architektura mieszkaniowa, architektura użyteczności publicznej (obiekty usługowe, kultury, sportowe, dworce, sądy itp.), architektura przestrzeni publicznej (place, parki, mosty, targowiska, parkingi) oraz rewitalizacja i rewaloryzacja architektury (zabytkowe obiekty po renowacji). Spośród nadesłanych propozycji kapituła konkursu złożona z wybitnych postaci związanych z Krakowem, architekturą, urbanistyką, pod przewodnictwem prof. Witolda Cęckiewicza, wyłoniła czołówkę nominowaną do nagrody. Następnie ponownie oddano głos krakowianom, którzy wybrali zwycięzców – po jednym w każdej kategorii.

W kategorii architektura użyteczności publicznej zwyciężyło Centrum Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej, zaprojektowane przez Agencję Projektową Architektura Sp. z o.o.

W kategorii przestrzeń publiczna krakowianie najbardziej docenili Estakadę na Rondzie Ofiar Katynia, zaprojektowaną przez   ARG Projektowanie Inwestycyjne.

W  kategorii rewitalizacja i rewaloryzacja najlepsze okazało się Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa – Nila, zaprojektowane przez  Biuro Autorskie AIR Jurkowscy ARCHITEKCI.

Budynek Mieszkalno – Usługowy przy ul. Kamiennej 19 b zrealizowany przez Fronton Sp.  Z o.o., zaprojektowany przez Biuro Rozwoju Krakowa S.A. zwyciężył w kategorii architektura mieszkaniowa.

Kapituła konkursu przyznała też nagrodę specjalną. Otrzymało ją  Centrum Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej. Jury wyróżniło realizację "za trafne rozwiązanie urbanistyczne w ograniczonych warunkach przestrzennych istniejącego otoczenia oraz za niezwykle konsekwentne połączenie użytych środków formalnych i współczesnej techniki w kształtowaniu architektury i wnętrz obiektu przy doskonałym rozplanowaniu złożonych funkcji dydaktycznych i miejsc do pracy naukowej".

Przypomnijmy: Laureat konkursu w kategorii przestrzeń publiczna – Estakada na Rondzie Ofiar Katynia jest elementem dróg krajowych 7 i 79. To najdłuższa, bo 400 metrowa, estakada drogowa w Krakowie i bodaj największy taki obiekt we wszystkich polskich miastach. Po kompleksowej przebudowie, nowy węzeł Ofiar Katynia ma przepustowość 18 tys. pojazdów na godzinę.

Kolejny laureat konkursu - inwestycja pn. "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej" to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (MRPO).

Budynek Muzeum AK wraz z sąsiednimi zabudowaniami tworzy unikatowy zespół zabytków architektury militarnej wpisany na listę zabytków w 2006 r. Obecnie trwają starania, aby wprowadzić go jako całość na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. W wyniku realizacji projektu powierzchnia użytkowa Muzeum AK zwiększyła się z 1300 m2 do 6000 m2, na której nowoczesnymi środkami wyrazu ukazana została całościowo historia fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego
i jego siły zbrojnej Armii Krajowej. Realizacja tego prestiżowego i ważnego dla Polaków zadania jest oparta o projekt wybitnego polskiego architekta Ryszarda Jurkowskiego, który wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny i wykonał całość dokumentacji projektowej. Generalnym wykonawcą jest wybrana w drodze przetargu PBP Chemobudowa-Kraków (KS

Tagi: biznes, kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także