Komunikat archiwalny

Święto Organizacji Pozarządowych - zapraszamy do udziału!

Drugi tydzień września będzie największym świętem organizacji pozarządowych w naszym kraju. W dwudniowym Forum poświęconym aktywności społecznej udział weźmie ponad 1 tys. osób reprezentujących inicjatywy obywatelskie i współpracujące sektory administracji publicznej, samorządu i biznesu. Wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich zgromadzą w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizatorem Forum jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Święto Organizacji Pozarządowych - zapraszamy do udziału!
Fot. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Od 8 do 15 września w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. To odbywające się co trzy lata spotkanie osób zaangażowanych w działalność społeczną. VII edycja wydarzenia jest okazją do przyjrzenia się rozwojowi aktywności obywatelskiej w Polsce w ostatnich 25 latach. Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum (14-15 września na Uniwersytecie Warszawskim). Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września) na terenie całego miasta oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września) na Krakowskim Przedmieściu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://ofip.eu/formularze/. Więcej informacji znajduje się na www.ofip.eu oraz facebook.com/ofip.eu.

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Spraw Społecznych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu  organizuje dla krakowskich organizacji pozarządowych bezpłatny transport do Warszawy na konferencję poświęconą inicjatywom obywatelskim.

Wyjazd jest planowany 14 września rano, a powrót 15 września wieczorem. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w wyjeździe uwzględniających: nazwę organizacji, dane teleadresowe/kontaktowe, liczbę osób/uczestników reprezentujących organizację wraz z pełnionymi przez  nie funkcjami do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu na adres j.howaniec@fundraising.org.pl do 14 sierpnia 2014 r. z dopiskiem "Wyjazd -  OFIP". Uwaga! Docelowa lista uczestników będzie przygotowywana zgodnie z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także