Komunikat archiwalny

Kraków 2010-2014

jedynka

ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA

Kraków wyszedł z kryzysu gospodarczego obronną ręką. Jest miastem, które nawet w najtrudniejszym 2011 roku nie przekroczyło 60-procentowego dopuszczalnego progu zadłużenia. Co więcej ubiegły rok zakończyło wynikiem 49 proc. i było jedynym oprócz Warszawy miastem w Polsce, które spłaciło częściowo swoje długi, ponieważ w innych wielkich miastach zadłużenie wzrosło. Konsekwentna polityka finansowa władz Miasta znalazła uznanie w oczach agencji ratingowych. W latach, gdy gospodarcze potęgi miały obniżane ratingi, agencja Standard&Poors potwierdzała przez cztery ostatnie kolejne lata stabilność miejskich finansów i wysoką wiarygodność dla banków. Dzięki temu, Kraków mógł intensywnie się rozwijać.


INWESTYCJE

W tej kadencji samorządu Miasto wzbogaciło się o obiekty światowej klasy – Kraków Arenę i Centrum Kongresowe. Kraków Arena -  to właśnie jedna z tych inwestycji, która zmieniła na zawsze miasto. Przez lata pojawiały się opinie, że Kraków - najbardziej znane w świecie polskie miasto zasługuje na najlepszych artystów, najbardziej prestiżowe zawody  sportowe, ale nie ma gdzie takich wydarzeń organizować. Teraz już jest. To świetne miejsce na koncert, rozgrywki sportowe rangi mistrzostw świata, konferencje, a w niedalekiej przyszłości czekają kolejne wydarzenia, o których jeszcze cztery lata temu jeszcze nawet nie było mowy – Mistrzostwa Świata w Hokeju i ciągle zapełniająca się lista koncertów wielkich światowych gwiazd muzyki.

Już za dwa tygodnie Kraków wzbogaci się o kolejny obiekt światowej klasy – Centrum Kongresowe. Tak samo jak Kraków Arena obiekt był oczekiwany przez lata. Jest to obiekt wielofunkcyjny, będzie mógł gościć wszelkiego rodzaju kongresy, konferencje, koncerty, spektakle teatralne, wystawy oraz prestiżowe wydarzenia społeczne. Standard tego budynku plasuje go wśród najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych centrów kongresowych Europy.

Na wszystkie krakowskie inwestycje zrealizowane w tej kadencji samorządu Miasto wydało w sumie 2 mld 159 mln zł.

Zgodnie z planem Miasto rozbudowuje drogi oraz linie tramwajowe. Może poszczycić się pierwszym w Polsce trójpoziomowym rondem Ofiar Katynia, które nie tylko usprawniło ruch, ale i zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo drogowe. Płynniej, bo po estakadzie można jeździć także na ul. Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich. Przyjęto zasadę, że projektując nowe drogi i modernizując stare planuje się też ścieżkę rowerową. By szybciej rozwiązywać problemy ulic z nawierzchnią w najgorszym stanie od dwóch lat Miasto prowadzi program remontów nakładkowych. W ubiegłym roku wydało na niego 6 mln zł, w tym – 15 mln.

Kraków jest miastem, które może pochwalić się najbardziej rozbudowanym systemem linii tramwajowych w kraju. Ciągle też buduje nowe i modernizuje stare linie. Ostatnie cztery lata to nowa linia tramwajowa na Ruczaj, budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Lipska -Wielicka, a także przygotowanie kolejnych na Górkę Narodową i do Mistrzejowic.

W przyszłości ostatnia już olbrzymia inwestycja kubaturowa i największa tego typu obecnie inwestycja w Polsce – budowa zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Zakład ten będzie ostatnim ogniwem gospodarki odpadami w naszym mieście, a Kraków spełni europejskie standardy w zakresie ochrony środowiska.

 


GOSPODARKA

Kraków to nie tylko miejskie inwestycje. Potrzebuje inwestorów, którzy zapewnią mieszkańcom miejsca pracy.  Dlatego trzy lata temu Prezydent Krakowa powołał do życia Centrum Obsługi Inwestora  - specjalistyczną komórkę Urzędu Miasta Krakowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej. Zespół Centrum składa się z kompetentnych pracowników, którzy w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełnią rolę opiekunów. Prowadzą też bazę danych miejskich ofert inwestycyjnych, oraz promują ofertę inwestycyjną miasta w kraju i zagranicą.

Kraków jest największym ośrodkiem usług dla biznesu w Polsce, liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, liczącym się na rynku międzynarodowym. Kraków to jedno z najbardziej atrakcyjnych gospodarczo miast Europy Wschodniej, co wpływa na liczbę lokowanych tu inwestycji zagranicznych. Kraków od lat również zajmuje wysoką pozycję w rankingu Global Services i Tholons. W najnowszym rankingu Tholons 2014 wśród 100 najlepszych destynacji dla outsourcingu na świecie Kraków stał się najlepszym miejscem w Europie dla lokowania tego typu inwestycji i 9 w Europie. Dla porównania -  Warszawa znalazła się w 4. dziesiątce zestawienia promocji gospodarczej.

Branża nowoczesnych usług zatrudnia obecnie w Krakowie  35 000 osób. W 2008 roku krakowskie centra zatrudniały ok. 12 000, a w 2015 liczba ta sięgnąć ma 38 000 osób. Co ważne – 70 proc. pracowników to absolwenci krakowskich uczelni, a roczna wartość ekonomiczna tworzona przez ten sektor to 4,6 mld zł. Tylko w tym roku przybędzie w Krakowie 115 tysięcy m² przestrzeni biurowej.

Kraków jest obok Warszawy jedynym polskim  miastem, w którym przybywa mieszkańców, ponieważ wielu młodych ludzi właśnie z naszym miastem postanawia związać swoją przyszłość. Praca dla rodziców, to jednocześnie spoczywający na mieście obowiązek zapewnienia opieki i edukacji najmłodszym.

EDUKACJA

Gmina Miejska Kraków prowadzi 128 przedszkoli do których uczęszcza 17 tysięcy dzieci, a także dotuje funkcjonowanie przedszkoli niesamorządowych, by jak najwięcej dzieci mogło korzystać z tego etapu edukacji. Przez ostatnie cztery lata na remonty żłobków i przedszkoli przeznaczała ok. 10 mln zł rocznie, dzięki czemu możliwe były modernizacje i remonty w 72 placówkach.

Przez ostatnie cztery lata w Krakowie utworzono 2161 nowych miejsc w żłobkach. Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, a od 2012 roku dotuje także niepubliczne żłobki i klubu dziecięce, by w ten sposób zmniejszyć obciążenie finansowe rodziców. W najbliższych planach jest zagospodarowanie 500 m² w budynku wielorodzinnym przy ul. Przyzby, gdzie będzie znajdował się żłobek dla ok. 80 dzieci.

By poprawić jakość kształcenia w krakowskich szkołach, zdecydowano o przeprowadzeniu pełnej diagnozy stanu krakowskich szkół. Jej upublicznienie zmotywowało szkoły do zwiększenia konkurencyjności, a tym samym podniesienia jakości kształcenia. Nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju było zróżnicowanie dodatków motywacyjnych dla szkół i powiązanie ich z osiągnięciami edukacyjnymi. Efekty tych działań już są widoczne –krakowskie placówki coraz częściej zajmują czołowe pozycje w regionalnych i ogólnopolskich rankingach szkół.

Ostatnie cztery lata to także wiele działań mających na celu wzmocnienia, a właściwie – przywrócenia do życia szkolnictwa zawodowego. Do współpracy zaproszono dyrektorów gimnazjów, szkół zawodowych oraz potencjalnych pracodawców. Kampania „Po pierwsze… zawód” przyniosła efekty w postaci zwiększenia liczby uczniów, wybierających taką ścieżkę edukacji. Zyskały też same  szkoły – wspierane materialnie i dydaktycznie przez pracodawców.


OPIEKA SOCJALNA

Przez ostatnie cztery lata szczególny nacisk został położony na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, chorym, niepełnosprawnym, starszym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją pomocą blisko 40 tysięcy osób. Sukcesywnie zwiększa się  liczba miejsc w domach pomocy społecznej – obecnie 17 placówek zapewnia blisko 2 tys. miejsc (ostatnio, 60 miejsc uruchomiono w sierpniu). Bezpośrednio przekłada się to na znaczne skrócenie kolejek do domów – czas oczekiwania na przyjęcie do placówki dla osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych to już tylko 3 miesiące, co jest ewenementem w skali kraju. Jak zawsze, osoby wymagające natychmiastowej opieki, do placówek przyjmowane są niezwłocznie. W latach 2010-2012 w krakowskich domach pomocy społecznej przeprowadzono inwestycje i remonty dzięki którym wszystkie uzyskały wpis do rejestru wojewody, posiadają wymagany standard w zakresie zatrudnienia, opieki oraz warunków mieszkaniowych. Krakowscy seniorzy mogą korzystać z pobytu w dziennych ośrodkach wsparcia. Ich sieć jest ciągle rozwijana. Obecnie z oferty placówek korzysta 1200 seniorów.

Ważnym elementem jest też wsparcie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Każdego dnia mogą uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez 33 placówki, zapewniające 2 tysiące miejsc. Z ciepłego posiłku w przedszkolach i szkołach finansowanego przez miasto korzysta 5 tysięcy dzieci.

W ciągu ostatnich czterech lat przyspieszania nabrały inwestycje związane z mieszkalnictwem komunalnym. Dotychczas zrealizowane przez gminę Kraków inwestycje zapewniły mieszkania ponad 200 rodzinom. W minionym roku zakończyła się budowa osiedla przy ul. Działkowej z 82 mieszkaniami. Zaawansowane są przygotowania do kolejnych inwestycji m. in.: 48 mieszkań przy ul. Mały Płaszów, 170 – przy Wańkowicza, oraz 350 mieszkań przy ul. Przyzby i Zalesie. W wieloletnich planach finansowych miasta zabezpieczone są środki finansowe na pozyskanie ponad 600 mieszkań.


OPIEKA ZDROWOTNA

Mimo trudności finansowych, Miasto nigdy nie oszczędzało na zdrowiu krakowian. Przez ostatnie cztery lata z badań profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta skorzystało 180 tysięcy osób. Szpitale miejskie mogą pochwalić się zmodernizowanymi i wyposażonymi w nowoczesny sprzęt oddziałami. Wsparcie finansowe otrzymał też szpital uniwersytecki oraz szpital dziecięcy.  W sumie przeznaczono na inwestycje oraz zakup sprzętu prawie 54 mln zł. W 2011 roku w szpitalu Narutowicza powstało nowoczesne lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego, które jako jedno nielicznych w Małopolsce jest przygotowane do pracy całą dobę.

Szczególna uwagę zwrócona została na edukację. 4 tysiące osób przeszkolono w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Szczególną popularnością cieszy się program „Mały ratownik” przeznaczony dla uczniów drugich i trzecich klas szkół podstawowych. Organizacje pozarządowe były wspaniałym partnerem do realizacji tego przedsięwzięcia.


BEZPIECZENSTWO

Gorącym tematem ostatnich lat jest kwestia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa w mieście. Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa jest podstawnym zadaniem Państwa. Samorząd gminy może jedynie podejmować działania uzupełniające i wspierające ten obszar, co też od lat konsekwentnie czyni. Jak wynika z danych, którymi dysponuje policja, liczba przestępstw w Krakowie systematycznie spada. W porównaniu z innymi dużymi miastami Kraków jest miastem stosunkowo bezpiecznym. By wesprzeć działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ostatnich czterech latach przekazano 2,5 mln zł na zakup m. in. radiowozów, materiałów łączności, remonty komisariatów czy zajęcia profilaktyczne.

W 2013 roku rozpoczęły się prace koncepcyjne nad utworzeniem w Krakowie Centrum Bezpieczeństwa Miasta,  w którym zostaną zlokalizowani przedstawiciele wszystkich służb związanych z bezpieczeństwem – policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, straży miejskiej oraz specjalistów ds. zarządzania kryzysowego. To miejsce będzie jednocześnie centrum monitoringu integrującym sieci miejskie oraz osiedlowe.

Niebawem kształt rozwoju monitoringu zostanie wypracowany przez specjalny, powołany zespół. Odpowie on na pytanie, jak najpełniej zrealizować życzenie mieszkańców wyrażone w referendum. Warto jednak wiedzieć, że obecnie w Krakowie jest już prawie tysiąc punktów monitoringu. 45 kamer obsługiwanych jest przez SM, 26 – przez policję, ale też prawie 100 kamer obsługiwanych przez ZIKIT, prawie 400 kamer zainstalowane w autobusach, tramwajach oraz na pętlach, a także prawie 300 kamer funkcjonuje w placówkach oświatowych.

 Same kamery nie poprawią jednak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Tylko w tym roku na dodatkowe patrole policji przeznaczono ponad pół miliona złotych.

Bezpieczeństwo to nie tylko kwestie związane z przestępczością, ale także bezpieczeństwem powodziowym. Zdaniem miasta jest przede wszystkim utrzymywania systemu odwodnienia zabezpieczającego przed lokalnymi podtopieniami. Dlatego w ostatnich lat wybudowano ok. 40 km kanalizacji opadowej. Utrzymywana jest drożność 1000 km rowów melioracyjnych. Finansowane są także zakupy specjalistycznego sprzętu dla Państwowej straży pożarnej oraz jednostek ochotniczych. Urząd Marszałkowski rozpoczął właśnie budowę zbiornika retencyjnego w Bieżanowie. Przyspieszanie prac było możliwe dzięki przekazaniu przez miasto terenów oraz dotacji w wysokości 4,5 mln zł.


KOMUNIKACJA MIEJSKA

Kraków może pochwalić się najnowocześniejszą w Polsce komunikacją miejską, z której rocznie korzysta już 375 mln pasażerów. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat krakowskie MPK na wymianę taboru tramwajowego przeznaczyło 400 mln zł! M.in. dzięki temu po ulicach Krakowa jeździ już 126 nowoczesnych autobusów z silnikami spełniającymi najwyższą europejską normą Euro6. Takim wynikiem nie może pochwalić się żadne europejskie miasto. Od tego roku działa także pierwsza w Polsce linia autobusowa w całości obsługiwana przez autobusy elektryczne. Zakupiono także 24 nowoczesne niskopodłogowe tramwaje,  w których oprócz wszelkich udogodnień dla pasażerów zastosowano nową technologię pozwalającą znacząco ograniczyć poziom emitowanego do otoczenia hałasu. Do przyszłego roku MPK zakupi kolejne 36 sztuk wagonów tramwajowych, które dostarczy polska firma Pesa. SA.


ZAANGAŻOWANI OBYWATELE

Ostatnie cztery lata to także, a może przede wszystkim czas wzrastającego zaangażowania mieszkańców w bezpośrednie zarzadzanie miastem. W ostatnich czterech latach przeprowadzono ponad 100 procesów konsultacji społecznych. Stworzono także specjalny serwis internetowy dialoguj.pl, który jest bazą informacji nt. aktualnie przeprowadzanych konsultacji, planowanych inwestycjach i projektach miejskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie udziału mieszkańców w kształtowaniu przestrzennym. W ramach procedur związanych z przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbywały się dyskusje publiczne i spotkania z mieszkańcami. Dzięki tym konsultacjom udało się sprawnie uchwalać kolejne plany  -  w ciągu ostatnich czterech lat aż 73. Obecnie Kraków ma już 151 planów miejscowych obejmujących ponad 54 proc. powierzchni miasta.

Jak twórcza może być aktywność mieszkańców pokazuje przede wszystkim doświadczenie budżetu obywatelskiego. Ilość projektów przerosła najśmielsze oczekiwania. Już teraz warto rozważyć, żeby nie tylko zwiększać kwotę do podziału w ramach budżetu ogólnomiejskiego, ale też nakłaniać dzielnice, by zdecydowaną większość środków budżetowych, którymi dysponują dzieliły właśnie w wspólnie z mieszkańcami.

Pogłębia się także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Najnowszą inicjatywą jest stworzenie inkubatora, który będzie działał w pomieszczaniach przy stadionie Wisły. Udostępniona zostanie nie tylko przestrzeń do spotkań i wymiany podglądów, ale także zapewniona pomoc księgowa czy prawna.


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Jeżeli chodzi o porządkowanie przestrzeni publicznej to zdecydowanie największym osiągnięciem mijającej kadencji było wprowadzenia na terenie starego miasta przepisów Parku Kulturowego. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które tak radykalnie postanowiło walczyć o zachowanie i odpowiednią ekspozycję dziedzictwa kulturowego. Choć z pewnością przepisy wymagają korekt, to jednak bezspornie park kulturowy okazał się sukcesem dostrzeżonym przez mieszkańców, turystów, a także media. Krakowskimi rozwiązaniami są zainteresowane inne polskie miasta – m. in. Wrocław, Zakopane, Olsztyn itd. Podobną ochroną objęte zostaną w przyszłości także inne cenne dzielnice Krakowa – Stare Podgórze oraz Nowa Huta.

Co ważne z punktu widzenia przede wszystkim rozwoju turystycznego – kontynuowane są remonty ulic w centrum miasta (ul. Franciszkańska i Dominikańska, ul. Długa, Gołębia, ul. Jagiellońska, ul. Szpitalna, ul. Karmelicka i Plac Szczepański), a także wspierani finansowo właścicieli kamienic, szczególnie w remontach elewacji. W latach 2011–2014 udzielono dotacje dla 87 obiektów na kwotę ponad 8,5 mln zł.

Troska o estetykę to nie tylko zabytkowe centrum miasta. Kraków jest jednym z pierwszych polskich miast, które rozpoczęło proces opracowywania miejskiego programu rehabilitacji osiedli z „wielkiej płyty”. Pilotażowo, ten program rozpoczął się już na 19 osiedlach w całym Krakowie, m. in. Olsza II, Azory, Przy Arce czy na os. Podwawelskim.

Miasto inwestuje także w zieleń. W latach 2011-2014 zasadzono w Krakowie ponad 126 tysięcy drzew, a w 2013 roku został wyróżniony prestiżowym tytułem „Europejskie Miasto Drzew”.

Liczba nowych, miejskich parków systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat przybył w Krakowie Park „Zaczarowanej Dorożki” na stawach Dominikańskich, jako obiekt parkowy zakwalifikowano teren Zalewu Nowohuckiego, w 2012 roku pozyskano teren pod „Parki Duchacki”, w ubiegłym roku pod „Park Dąbie”, a w tym roku – 1,5 ha pod Park Rzeczny Drwinka. Cały czas prowadzone są rozmowy w sprawie udostępnienia mieszkańcom przez właściciela parku Jalu Kurka, a także plany stworzenia parku na terenach przylegających bezpośrednio do Zakrzówka.

Ostatnie lata to bardzo intensywny okres walki o czyste powietrze. Wydawało się, że uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, o którą miasto zabiegało przez lata przyspieszy likwidację pieców węglowych. Być może uchwałę ostatecznie uda się obronić. Miasto w każdym razie nie wycofuje się ze swoich działań - finansowania wymiany pieców i programu osłonowego dla najuboższych. W ostatnich czterech latach zlikwidowano 273 kotłownie i 2420 pieców. Planuje się, że w tym roku znikną kolejne prawie 3 tysiące pieców i ponad 1300 kotłowni.


SPORT

Kraków to nie tylko dziedzictwo, to nie tylko kultura. Wzmacnia także swój wizerunek jako miejsce ważne na sportowej mapie Polski. Kraków Arena otworzyła nowe możliwości goszczenia najlepszych sportowców na świecie. Bez mety w Krakowie trudno wyobrazić sobie już Tour de Pologne. Znany w świecie i ściągający do nas z roku na rok więcej biegaczy jest Cracovia Maraton.

Żeby jednak można się było cieszyć wynikami polskich, krakowskich sportowców potrzebne są inwestycje, z których będą mogli korzystać amatorzy w każdym wieku. Dlatego nacisk położono na budowę osiedlowych centrów sportowych oraz boisk przyszkolnych. Takich wielofunkcyjnych  centrów powstało już 15, a kolejne są budowane. Wyremontowano też 18 boisk przyszkolnych,  a 5 szkół wzbogaciło się o nowe sale gimnastyczne.

Kontynuowana jest też budowa „orlików” zgodnie z zasadą, że taki obiekt powinien się znaleźć w każdej dzielnicy. Obecnie Kraków dysponuje już 14 takimi obiektami, z których rocznie korzysta 120 tysięcy osób.

W ciągu ostatnich czterech lat wzbogaciła się baza sportowa także o kryty basen przy ul. Kurczaba, a w ubiegłym tygodniu rozpoczęto budowę krytej pływalni na os. Handlowym, przy Zespole Szkół Sportowych nr 1.

Takie zaplecze sportowe jest doskonałą baza dla wielu programów sportowych przygotowywanych z myślą przede wszystkim o dzieciach i młodzieży, ale też dorosłych, którzy chcą uprawiać sport pod okiem trenerów.


KULTURA

Kraków przez ostatnie cztery lata utrzymał status kulturalnej stolicy Polski. Każdego roku z budżetu miasta jest finansowanych lub współfinansowanych ok. 400 wydarzeń kulturalnych, w których w sumie uczestniczyło kilka milionów osób. Rocznie na kulturę przeznacza się ok. 320 mln zł. Kraków jako jedyna gmina w Polsce wspiera twórców, oferując im na preferencyjnych warunkach lokale gminne z przeznaczeniem na prowadzenie galerii czy pracowni twórczej. Obecnie takich lokali jest 180.

Ostatnie cztery lata to także nowe w Krakowie muzea – w 2011 r. otwarty został MOCAK –jedyne w Polsce muzeum sztuki współczesnej  wybudowane od podstaw. Kraków wzbogacił się też o Muzeum Armii Krajowej. Jego siedziba w budynkach Twierdzy Kraków jest pokazywana jako wzór adaptacji tego typu budynków na potrzeby nowoczesnej instytucji.

Powodem do dumy jest także działalność Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Cztery lata temu pojawiły się wątpliwości, czy Kraków słusznie zainwestował w stworzenie nowego muzeum pod Rynkiem Głównym. Teraz już wiadomo, że warto było tą decyzję podjąć. Zarówno w 2013 jak i w obecnym roku muzeum znalazło się na liście Diamentów Forbesa w wykazie przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość. Jest ewenementem na skalę krajową, by muzeum potrafiło się samo utrzymać i przynosiło zysk.

Niebawem w Krakowie przybędzie nowa instytucja kultury – teatr Variete, którego zadaniem będzie upowszechnianie „lżejszego” repertuaru teatralnego.

Przed nami – dzięki otwarciu Kraków Areny – wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych. Warto pamiętać jednak o tym, co już teraz osiągnięto. Parada Smoków organizowana przez Teatr Groteska znalazła się w zestawieniu 50 najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Rekordy popularności biją „Krakowskie noce”. Każdego roku korzysta z tej formy zwiedzania i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych 200 tysięcy osób. Trudno nie wspomnieć tutaj festiwali budujących międzynarodowy wizerunek Krakowa – Festiwal Conrada, Festiwal Miłosza, Misteria Paschalia, czy Sacrum Profanum, który uzyskał status jednego z najciekawszych wydarzeń muzycznych Europy.

Ostanie cztery lata to także zaangażowanie miasta w przyciągnięcie dla Krakowa twórców filmowych poprzez działalność Krakowskiej Komisji Filmowej. W tym czasie udało się zrealizować w naszym mieście kilkanaście filmów, programy telewizyjne takich stacji jak BBC czy CNN. Szacuje się, że jedna tylko produkcja kina bollywoodzkiego przyniosła Krakowowi ok. 3 mln zł korzyści.

Nie koncentrowano się jedynie na wielkich prestiżowych przedsięwzięciach.

Kraków nie zaniedbuje działalności domów kultury. Na ich działalność w tym roku przeznaczono ok. 20 mln zł. Sukcesywnie przeprowadzane są potrzebne remonty oraz kupowany jest sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Np. w ośrodku Kultury im. Norwida wyremontowano salę tańca, a także zakupiono projektor cyfrowy do kina „Sfinksa”, modernizacji budynku doczekało się Nowohuckie Centrum Kultury. W Dworku Białoprądnickim usunięto bariery dla niepełnosprawnych, a Dom Kultury Podgórze został wyposażony w sprzęt oraz instrumenty muzyczne.

Nie można też zapomnieć o przyznaniu  Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO. Kraków został siódmym miastem na świecie noszącym ten tytuł, a drugim nieanglojęzycznym.


TURYSTYKA

Wielkie wydarzenia kulturalne i sportowe, zabytki, ale i nowa oferta muzealna, a także dbałość o przestrzeń miasta – przyczyniają się do stałego wzrostu liczby odwiedzających miasto  turystów. W 2010 roku odwiedziło Kraków niewiele ponad 8 mln gości. Teraz, ponad milion więcej przyjeżdża rocznie do Krakowa. To dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, w którym co piąty żyje z szeroko pojmowanej turystyki.

Rozwój turystyki w ostatnich latach koncentrował się na deregulacji ruchu turystycznego –chodzi o to, żeby goście odwiedzali nie tylko Wawel i rynek Główny, ale także Nową Hutę, Podgórze i nowe placówki muzealne. Ważną gałęzią turystyki stała się także turystyka religijna. Zlokalizowane w Krakowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia czy powstające Centrum Jana Pawła II przyciągając coraz więcej turystów. Miasto kładło i kładzie nacisk na rozwój tego sektora turystyki, szczególnie biorąc pod uwagę niedawną kanonizację Jana Pawła II. Centrum Kongresowe pozwoli w przyszłości promować miasto pod kątem turystyki biznesowej.


Podsumowując:

Kraków w 2014 roku to miasto, które jest stabilne finansowo, zadłużenie długiem samorządowym na głowę jednego mieszkańca jest jednym z najniższych spośród wielkich miast. Jest miastem, które praktycznie zrealizowało wszystkie inwestycje wymagane, by spełnić rolę metropolii. Jest miastem dostrzeżonym przez inwestorów, ale też młodych ludzi, którzy w Krakowie chcą żyć ze swoimi rodzinami. Jest najbardziej rozpoznawalnym w świecie polskim miastem i udowodniło, że potrafi podtrzymać zainteresowanie turystów.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także