Aktualności

Kolejne palenisko w Krakowie przeszło do historii

Dzięki determinacji i kompleksowemu zaangażowaniu służb miejskich udało się doprowadzić do likwidacji paleniska węglowego na kolejnej posesji w Krakowie.

Daj drugie życie bożonarodzeniowej choince

Masz choinkę w donicy i nie wiesz co z nią zrobić po świętach? Przywieź ją pod siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej a pracownicy jednostki posadzą ją w Krakowie! Akcja rusza w czwartek, 2 stycznia.

Dziś możliwe przekroczenia norm pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia dziś przekroczenia poziomu 100 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Krakowa. Jako przyczyny podaje warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Tak będzie wyglądał park Zakrzówek

Zarząd Zieleni Miejskiej opublikował zdjęcia makiety Zakrzówka po zrealizowaniu tam parku. Cały akwen będzie dostępny dla mieszkańców. Krakowianie będą mogli korzystać z części zrewitalizowanego parku już w 2020 r., a całość projektu (otoczenie akwenu, centrum sportów wodnych i park) zostanie udostępniona w 2022 r.

Kraków i Google na rzecz klimatu

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce dołącza do grona innych europejskich metropolii, które skorzystają z innowacyjnego narzędzia Google – Environmental Insights Explorer. Narzędzie to pozwoli na kompleksowe wykorzystanie globalnych danych geograficznych i oszacowanie emisji węglowych z budownictwa czy transportu, a także ocenić potencjał wprowadzenia energii odnawialnej (np. paneli fotowoltaicznych) w mieście. Dane te wspomogą Kraków we wdrażaniu rozwiązań umożliwiających poprawę jakości życia.

Rozmawiali o poprawie jakości powietrza

W poniedziałek, 9 grudnia odbyło się posiedzenie rady programowej ds. ochrony powietrza, działającej przy prezydencie Krakowa. Było to drugie posiedzenie rady w nowym składzie.

Innowacyjna aplikacja zwycięzcą Smogathonu

Po raz kolejny w Krakowie odbył się Smogathon – 24-godzinny hackathon poświęcony wykorzystywaniu innowacji i technologii w walce ze smogiem. W tym roku nagrodę specjalną otrzymał zespół Qubit, który opracował projekt platformy i aplikacji do zgłaszania wypadków w zakładach przemysłowych i analizy dotychczasowych danych.

Palenie ognisk w Krakowie

Porządkujemy zasady dotyczące palenia ognisk na terenie Krakowa. W mieście dopuszcza się rozpalanie ogniska na powierzchni ziemi przy zachowaniu środków ostrożności. Istotne jest, by nie spalać w ognisku śmieci czy też odpadów roślinnych powstałych z pielęgnacji ogrodu, m.in. liści i gałęzi.

Blisko 2,5 tys. kontroli w ramach uchwały antysmogowej

2406 kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie, czyli tzw. uchwały antysmogowej. Funkcjonariusze odnotowali 138 wykroczeń, nałożyli 34 mandaty karne na kwotę 8 800 zł, przygotowali 100 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli cztery osoby.

#EKOrEWOLUCJA: 12 tys. paneli słonecznych na dawnym składowisku

MPO Kraków planuje ekologicznie zagospodarować teren zrekultywowanego w latach 1992-1994 pierwszego etapu składowiska w Centrum Ekologicznym Barycz. Do tej pory z dawnego składowiska pozyskiwany był metan, który następnie przetwarzany był na energię elektryczną. Teraz MPO Kraków chce dołożyć do tego panele słoneczne, aby uzyskiwać jeszcze więcej prądu.

POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA