Aktualności

Pomoc mieszkaniowa od Gminy
Komunikat archiwalny 2011-01-03

433.920 zł odzyskała Gmina Miejska Kraków w 2010 r. z tytułu dokonania dobrowolnych zamian lokali zadłużonych na inny lokal za spłatę zadłużenia. Łącznie od początku trwania programu – wrzesień 2009 r. -  jest to kwota 693.082 zł.

Program Pomocy Lokatorom
Komunikat archiwalny 2011-01-03

25 lokali mieszkalnych wynajęto w ramach przeprowadzonych w 2010 r. dwóch edycji Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).

Domowy piec to nie kosz na śmieci
Komunikat archiwalny 2011-01-03

Informujemy, iż prowadzone są kontrole domowych palenisk pod kątem spalania odpadów. Inspektorzy ochrony środowiska przypominają, że palenie śmieci powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska ostrzega, że uprawianie tego szkodliwego procederu podlega karze więzienia lub grzywny.

Remonty nieruchomości w 2010 roku
Komunikat archiwalny 2010-12-30

W 2010 r. dzięki remontom prowadzonym przez Zarząd Budynków Komunalnych  blask odzyskały elewacje nieruchomości położonych zarówno w ścisłym centrum jak i na obrzeżach miasta. Prowadzono także remonty wewnątrz budynków mieszkalnych i likwidowano bariery architektonicze w budynkach użyteczności publicznej.

Pamiętaj o odśnieżaniu dachu i chodnika!
Komunikat archiwalny 2010-12-30

Śliskie i zasypanie śniegiem chodniki oraz nieodśnieżone dachy stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców. Obowiązek usuwania śniegu spoczywa na administratorach i właścicielach budynków.

Krakowianie  porządkują  księgi
Komunikat archiwalny 2010-12-29

Rzeczywisty stan prawny wielu krakowskich nieruchomości jest niezgodny z zapisami w księgach wieczystych. W Urzędzie Miasta Krakowa działa punkt konsultacyjno – informacyjny, w którym mieszkańcy uzyskują pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości. W tym roku z porad skorzystało ponad  3 600 osób.

Nowe autobusy aglomeracyjne
Komunikat archiwalny 2010-12-29

We wtorek (28 grudnia) zostały uruchomione nowe linie aglomeracyjne do Niepołomic. Jednocześnie likwidacji uległ autobus nr 224.

Profilaktyka uzależnień w 2010 r.
Komunikat archiwalny 2010-12-28

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Sportowy Kraków
Komunikat archiwalny 2010-12-28

Pod adresem www.krakow.pl/sport dostępna jest zakładka dotycząca sportowej oferty dla mieszkańców Krakowa. Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące imprez sportowych, miejskich programów sportowych i rekreacyjnych. Pod wskazanym adresem dostępne są również informacje dotyczące współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim oraz konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Polecamy mapę ścieżek rowerowych oraz obiektów sportowych.

Zagłosuj 9 stycznia
Komunikat archiwalny 2010-12-28

9 stycznia w Krakowie odbędą się wybory do Rad Dzielnic. Głosowanie  - w godzinach od 8. do 22. Oddaj swój głos. Pamiętajmy  najważniejsze jest to, co dzieje się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. To od naszych głosów zależeć będą losy okolicznych szkół, przedszkoli, czy ulic, po których codziennie jeździmy.