Aktualności

Zostaw 1% w Krakowie
Komunikat archiwalny 2011-03-31

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zachęca do przekazywania 1 % podatku na rzecz krakowskich organizacji pożytku publicznego. Termin składania zeznań podatkowych upływa 2 maja.

Uchwały osuwiskowe przyjęte
Komunikat archiwalny 2011-03-31

Podczas środowej (30 marca) sesji Rady Miasta Krakowa zostały przyjęte zaproponowane uchwały dotyczące szczególnych zasad zagospodarowania obszarów, gdzie w zeszłym roku uaktywniły się osuwiska. Nowe przepisy wejdą w życie w 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego.

Prezydent na posiedzeniu Komisji wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wczoraj (30 marca, środa) obradowała w Warszawie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Najnowszy numer KRAKOWA.PL już dostępny
Komunikat archiwalny 2011-03-31

Od środy (30 marca) jest dostępny najnowszy numer Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL, a w nim m.in.: jak korzystając z bogatej oferty sportowej miasta poprawić swoją kondycję fizyczną oraz jak na wiosnę rozpocząć przygodę ze sportem tak, żeby się nie zrazić i sobie nie zaszkodzić. Będzie też o planach miasta dotyczących zabezpieczenia terenów osuwiskowych, wielkiej ekologicznej imprezie plenerowej na krakowskich Błoniach,  a także o tym jak, dzięki Nowej Hucie, Kraków promuje się za granicą.

Becikowe na nowych zasadach
Komunikat archiwalny 2011-03-29

Prezydent Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. Proponowana zmiana pozwoli na zmniejszenie środków finansowych z budżetu gminy na wypłatę zapomogi przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla rodzin o niskich dochodach. Zaoszczędzone środki zasilą budżet rodzinnych domów dziecka. Miasto od lat wspiera działalność rodzinnych domów dziecka.

Będzie jeszcze jedna uchwała osuwiskowa
Komunikat archiwalny 2011-03-29

W rejonie ulicy Golkowickiej uaktywniło się nowe osuwisko. MOPS przyjął zgłoszenie od jednej poszkodowanej osoby. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zlecił przygotowanie w trybie pilnym projektu uchwały, który obejmie zagrożony teren szczególnymi zasadami zagospodarowania.

Część wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej nieaktualna

Jeżeli po 1 stycznia 2008 roku przedsiębiorca nie dokonał żadnej zamiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpis jest nieaktualny.

Inspektorzy MPK obronią się sami
Komunikat archiwalny 2011-03-25

Miesiąc intensywnych treningów, nauka elementów sztuk walki połączone z poznawaniem przepisów dotyczących służb porządkowych. Taki wysiłek musieli podjąć inspektorzy nadzoru ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA, aby otrzymać zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie prawa i samoobrony.

Zgłoś uwagi do Bronisławy
Komunikat archiwalny 2011-03-25

8 kwietnia mija termin przyjmowania uwag do miejscowego planu „Wzgórze św. Bronisławy”.

Nowe zasady opieki  nad dziećmi do lat 3
Komunikat archiwalny 2011-03-24

4 kwietnia zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. W związku z tym, Prezydent Jacek Majchrowski skierował pod obrady Rady Miasta Krakowa 8 projektów uchwał umożliwiających realizację nowych zadań przez Gminę.