Aktualności

Ekologicznie spójnie
Komunikat archiwalny 2017-03-31

Czy Kraków posiada spójną promocję ekologicznych zachowań? Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Promocji i Turystyki.

Nowa jednostka miejska, deptak i park kieszonkowy

67. sesja trwała 5 godzin. Radni podjęli 22 uchwały, a 6 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też jedną rezolucję. Natomiast 68., nadzwyczajna sesja RMK trwała 20 minut, podczas których w trakcie drugich czytań radni podjęli dwie uchwały związane z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Jak skutecznie czyścić ulice
Komunikat archiwalny 2017-03-30

Zgodnie z przepisami na terenach objętych strefą płatnego parkowania, właściciel posesji jest zwolniony z obowiązku sprzątania chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Co z Lasem Borkowskim?
Komunikat archiwalny 2017-03-30

Niedawno media obiegła wiadomość o wycince drzew w Lesie Borkowskim. Kto jest właścicielem tego terenu i czy mógł wyciąć część drzew? Co z pozostałym terenem Lasu Borkowskiego? Na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Pieniądze na renowacje zabytków
Komunikat archiwalny 2017-03-29

Dziewięć wniosków,  w tym między innymi zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, czy wyrażenie zgody na sprzedaż, bądź kupno nieruchomości w drodze przetargu, ale przede wszystkim udzielenie dotacji na realizację licznych i ważnych prac konserwatorskich. Tym zajmowali się radni z Komisji Budżetowej.

Radni oddelegowani
Komunikat archiwalny 2017-03-29

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków radni zaopiniowali dwa projekty uchwał oraz oddelegowali trzy osoby do uczestnictwa w pracach Komisji ds. Pracowni Twórczych.

Bez poprawki
Komunikat archiwalny 2017-03-29

Radnym Platformy Obywatelskiej nie udało się uzyskać pozytywnej opinii Komisji Edukacji. Ich uchwała w sprawie przeznaczenia budynku szkolnego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 nie uzyskała akceptacji.

Przeszłość i przyszłość straży pożarnej
Komunikat archiwalny 2017-03-28

Osiem jednostek ratowniczo-gaśniczych obsługujących Kraków i Skawinę, 46 jednostek ochotniczych straży pożarnych i Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza. O ich działalności, zadaniach i potrzebach mówiono na posiedzeniu Komisji Praworządności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana organizacji ruchu wciąż dzieli
Komunikat archiwalny 2017-03-28

Tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury była – nie po raz pierwszy zresztą - planowana zmiana organizacji ruchu. Tym razem dyskusja dotyczyła głównie ul. Starowiślnej.

Krakowska Karta Rodzinna kompleksowym wsparciem
Komunikat archiwalny 2017-03-28

Jak funkcjonuje Krakowska Karta Rodzinna 3+? Czy spełnia swoje zadanie? Informacji o tym wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.