Aktualności

By bibliotekarzom żyło się lepiej
Komunikat archiwalny 2014-10-23

Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków radni zapoznali się z informacją na temat sytuacji bieżącej miejskich bibliotek w Krakowie

Ulica lepsza niż schronisko?
Komunikat archiwalny 2014-10-21

Jak co roku, gdy przychodzą mrozy, nasila się problem osób bezdomnych, którzy ryzykując własnym życiem wolą zostać na ulicy. Rzadko korzystają z pomocy wyspecjalizowanych instytucji, mimo wolnych miejsc w noclegowniach, niektórzy z nich wolą spędzić noc na klatce schodowej bloku, czy ogródkach działkowych. Tym tematem zajęli się radni z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Ostatnie plany w tej kadencji
Komunikat archiwalny 2014-10-21

Kolejne a zarazem już jedne z ostatnich projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. „Kliny Południe II", „Balice I", czy „Rejon ulicy Junackiej" te i inne obszary mają zostać objęte planami. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.

Inicjatywa lokalna i miejski program rewitalizacji

W środę odbędzie się 119., przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 48 punktów.

Sport i zabawa dla dzieci
Komunikat archiwalny 2014-10-16

Sprawozdaniem z realizacji Smoczych Skwerów i podsumowaniem działań związanych z rewitalizacją przyszkolnych boisk sportowych - tym zajmowali się radni z Komisji Sportu, Turystyki i kultury Fizycznej.

Medale dla profesora i izby
Komunikat archiwalny 2014-10-16

Prof. Wincenty Kućma oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa odznaczeni zostali brązowymi medalami Cracoviae Merenti.

Jak Kraków pomaga lokatorom?
Komunikat archiwalny 2014-10-14

Podczas posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa radni zapoznali się z informacją na temat wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GMK w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

Więźniowie w służbie miastu
Komunikat archiwalny 2014-10-14

Podczas posiedzenia Komisji Praworządności radni zapoznali się z informacją na temat współpracy jednostek miejskich z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie w zakresie pracy osób skazanych przy oczyszczaniu miasta.

Mieszkańcy potrzebują parków
Komunikat archiwalny 2014-10-10

Podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni omówili sytuację własnościową parku św. Wincentego a Paulo oraz kwestię rewitalizacji parku Krakowskiego.

Mamy nowe plany
Komunikat archiwalny 2014-10-09

Ruszyły prace nad kolejnymi dziewięcioma miejscowymi planami, m.in. dla ważnych miejskich przestrzeni publicznych. Wśród nich są m.in. opracowania dla obszarów „Rynek Krowoderski", „Lema - Park Lotników Polskich", „Azory Park", „Park Ruczaj – Lubostroń".