Aktualności

Jak odpracowywać długi?
Komunikat archiwalny 2013-10-29

Tematem posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa było omówienie programów pomocy lokatorom zasobu Gminy Miejskiej Kraków w uregulowaniu zaległości z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, w szczególności "Programu reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mającej na celu pomoc w spłacie zadłużenia", jego pozytywnych aspektów i trudności w realizacji.

Żałoba narodowa po śmierci Tadeusza Mazowieckiego

W związku ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera wolnej Polski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zarządził wprowadzenie żałoby narodowej.  W czasie jej trwania (3 listopada, niedziela). flagi państwowe na budynkach Urzędu Miasta Krakowa opuszczone zostaną do połowy masztu. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ewentualne zmiany w programach wydarzeń organizowanych dzisiaj (3 listopada) w Krakowie.

Ponad podziałami przeciw smogowi
Komunikat archiwalny 2013-10-25

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy Kraków okazał się znacznie mniej restrykcyjny niż chcieliby tego ekolodzy, miejscy aktywiści i wielu radnych miasta.  Posiedzenie Komisji ds. Ekologii i Ochrony Powietrza przebiegło pod znakiem konsultowania tego projektu.

Kraków i partnerzy
Komunikat archiwalny 2013-10-25

Współpraca zagraniczna i krajowa naszego miasta była przedmiotem posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków RMK. Rozmawiano między innymi o pożytkach ze współpracy, różnych jej formach oraz o magistrackim portalu internetowym Kraków Otwarty na Świat.

Znicz jako znak pamięci
Komunikat archiwalny 2013-10-24

Po raz drugi tuż przed dniem Wszystkich Świętych radni wraz z prezydentem zapalą znicze na grobach zasłużonych krakowian spoczywających na krakowskich cmentarzach komunalnych. Inicjatorem akcji „Krakowski Znicz Pamięci" jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Dodatkowe środki dla przedszkolaków
Komunikat archiwalny 2013-10-23

Od dobrej nowiny rozpoczęło się posiedzenie Komisji Edukacji. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz poinformował, że zapadła pozytywna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków na zajęcia dodatkowe dla dzieci z przedszkoli samorządowych. Do końca roku do wykorzystania na ten cel jest 2,4 miliona złotych

Więcej pieniędzy na patrole
Komunikat archiwalny 2013-10-23

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ws. zmian w budżecie, dotyczący zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Oznacza to, że 150 tysięcy złotych ma być przeniesione z tejże rezerwy na wprowadzenie dodatkowych patroli policji i straży miejskiej.

Jak Kraków wspiera branże chronione i zanikające

Najważniejszy punktem posiedzenia Komisji Mienia była informacja o stanie realizacji - w okresie od 1 września 2012 r do 31 sierpnia 2013 r. - uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Plan dla Starego Podgórza i niska emisja
Komunikat archiwalny 2013-10-22

Planami dla najstarszej części Podgórza zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK. Wydano także pozytywną opinię dla ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków''.

Uratować Dom Nadziei
Komunikat archiwalny 2013-10-22

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei" z Nowej Huty byli gości podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zasłużona organizacja popadła w kłopoty i liczy na wsparcie samorządu oraz wszystkich ludzi dobrej woli.