Aktualności

Kraków coraz bardziej zielony
Komunikat archiwalny 2017-01-27

100 milionów złotych – taka będzie kwota przeznaczona na zielone inwestycje w Krakowie. Mówił o tym przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Nowości w parku kulturowym
Komunikat archiwalny 2017-01-27

Park Kulturowy Stare Miasto spełnia swoje zadanie. Po kilku latach funkcjonowania wymaga jednak poprawek. Dlatego zespół ds. Parku Kulturowego Stare Miasto przygotował nowelizację uchwały, która najprawdopodobniej w pierwszym kwartale tego roku zostanie przedstawiona Radzie Miasta Krakowa. Warto również dodać, że w realizacji jest Park kulturowy Nowa Huta a w planach Stare Podgórze z Krzemionkami.

Głównie o oświacie
Komunikat archiwalny 2017-01-26

63. sesja RMK trwała prawie 11 godzin. Radni podjęli 30 uchwał, 1 rezolucję, 6 projektów uchwał procedowali podczas pierwszych czytań. Dwa projekty uchwał zostały odesłane do projektodawców: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka – Bochenka” oraz przyjęcia programu „Nowa Huta dziś!”.

Spór o pozwolenie na budowę
Komunikat archiwalny 2017-01-25

Komisja Dialogu Obywatelskiego zajęła się miedzy innymi tematem prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Prądnik Czerwony Wschód” oraz wydanymi i procedowanymi decyzjami pozwoleń na budowę nowych bloków w rejonie ulicy Reduta 34. Mieszkańcy spierają się z Wydziałem Architektury i Urbanistyki, że nie zostali poinformowani o planowanych budowach na tym terenie.

Reforma budzi emocje
Komunikat archiwalny 2017-01-25

Po raz kolejny posiedzenie Komisji Edukacji wzbudziło wielkie zainteresowanie mieszkańców, a przede wszystkim nauczycieli i pracowników oświaty. Wszystko to za sprawą tematu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  Prawo oświatowe.

Mniej pieniędzy w budżecie miasta
Komunikat archiwalny 2017-01-25

Czym jest scentralizowany VAT i jakie skutki przyniesie dla Krakowa? O tym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.

Muzealne plany
Komunikat archiwalny 2017-01-25

Łukasz Gaweł, wicedyrektor Muzeum Narodowego opowiedział radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, co ważnego zdarzyło się w zeszłym roku w Muzeum oraz o planach na 2017 rok.

Ferie w mieście
Komunikat archiwalny 2017-01-24

Jak Miasto organizuje zimowy wypoczynek dzieciom? Informacji na ten temat wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Rozwijają Obserwatorium
Komunikat archiwalny 2017-01-24

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni wysłuchali informacji na temat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Poza tym opiniowali projekty uchwał.

Rewolucja (transportowa) u bram
Komunikat archiwalny 2017-01-24

Szykują się bardzo poważne zmiany w organizacji ruchu samochodowego w centrum Krakowa. Informacji o nadchodzącej rewolucji wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.