Aktualności

Edukacja znacznie dofinansowana
Komunikat archiwalny 2013-09-17

Informacji o wdrażanych projektach w dziedzinie edukacji wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Dowiedzieli się też jakie są plany na okres programowania 2014-2020 w tym obszarze.

Parkowanie dla niepełnosprawnych – idą zmiany

O sytuacji osób niepełnosprawnych korzystających ze strefy płatnego parkowania rozmawiano na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Ograniczając niską emisję
Komunikat archiwalny 2013-09-13

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji PONE oraz informacja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na walkę z niską emisję w Krakowie z WFOŚiGW na rok 2013 - te tematy zajęły radnych podczas posiedzenia Komisji Ekologii.

Rezolucja w sprawie opłat
Komunikat archiwalny 2013-09-12

Podczas środowej sesji radni podjęli rezolucję do posłów i senatorów RP, Ministra Ochrony Środowiska, do Rad Miast Metropolitalnych RP w sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, bez konieczności składania nowych deklaracji.

Tak dla dotacji
Komunikat archiwalny 2013-09-11

Radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Zagłosowali za udzieleniem dotacji instytucjom kultury.

Przedszkola i szkoły po nowemu
Komunikat archiwalny 2013-09-11

Projekty uchwał oraz ich opiniowanie, a także rządowy projekt „przedszkola za złotówkę" złożyły się na program wczorajszego (10 września) posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

W Wigilię niektórzy popracują krócej?
Komunikat archiwalny 2013-09-11

Być może w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielki Piątek osoby trudniące się handlem pracować będą krócej. Do tego jednak jeszcze daleka droga, choć radni podczas posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości zrobili ku temu pierwszy krok.

Myśliwska do korekty
Komunikat archiwalny 2013-09-10

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska opiniowała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku obszarów "Borek Fałęcki-Północ", "Zakopiańska-Zawiła" oraz ''Prądnik Czerwony-Północ'' głosowanie odbyło się w miarę jednomyślnie. Dyskusje i protesty wywołał punkt dotyczący informacji w sprawie planu z 2010 r. w sprawie obszaru "Myśliwska" w Płaszowie, który zdominował posiedzenie.

Niepełnosprawni zasługują na więcej
Komunikat archiwalny 2013-09-10

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej otrzymała informację w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, gminnej pomocy, likwidacji barier komunikacyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jazda po wakacjach
Komunikat archiwalny 2013-09-10

Przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury RMK było omówienie powakacyjnych zmian w komunikacji tramwajowej i autobusowej. Choć sprawa dotyczy de facto powrotu do przedwakacyjnych rozkładów, nie odbyło się bez drobnych przekształceń.