Aktualności

Tłumy na komisji sportu
Komunikat archiwalny 2013-12-11

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej zgromadziło wiele osób. Na sali pojawili się nie tylko radni, ale również Skarbnik Miasta Krakowa, Rada Sportu na czele z Ludwikiem Mięttą-Mikołajewiczem, a także Dyrektor Młodzieżowego Domu Harcerskiego.

Digitalizacja dokumentów
Komunikat archiwalny 2013-12-10

Komisja Główna odpowiada między innymi za porządek, harmonogram i ład pracy Rady Miasta Krakowa. Oprócz tych zagadnień zajmuje się też czasem mniej rutynowymi zagadnieniami. Tym razem dyskutowano o usprawnieniu upubliczniania magistrackich dokumentów.

Kraków chce być czysty
Komunikat archiwalny 2013-12-10

Przyjęcie projektu rezolucji, w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy dotyczącej zmiany niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narządzi ochrony krajobrazu było przedmiotem obrad Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa.

Jak zagospodarować Kraków?
Komunikat archiwalny 2013-12-10

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – m.in. tym tematem zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa.

Balonem w smog
Komunikat archiwalny 2013-12-06

Posiedzenie Komisji Ekologii i Ochrony powietrza odbyło się w niecodziennej scenerii. Radni gościli na Bulwarach Wiślanych, w siedzibie firmy Hi-Flyer – operatora balonu widokowego, z którego podziwiać można uroki Krakowa. I choć balon nie wyniósł radnych na podniebne obrady, to główny temat posiedzenia i tak szybował na wysokości 150 metrów nad ziemią.

Prośba o dofinansowanie programu
Komunikat archiwalny 2013-12-06

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki Społecznej radni opiniowali projekty uchwał. Padły też ważne pytania do dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia.

Obradowali, podjęli
Komunikat archiwalny 2013-12-05

92. sesja RMK trwała ponad 11 godzin. Radni podjęli 33 uchwały, a 13 procedowali podczas pierwszych czytań.

Ważne zmiany w projekcie uchwały
Komunikat archiwalny 2013-12-04

Komisja Edukacji przygotowała projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą kierunków działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Poza tym radni opiniowali projekty uchwał.

O dzielnicach i ich nowych statutach
Komunikat archiwalny 2013-12-04

Komisja ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego jak zwykle zajmowała się statutami Dzielnic Miasta Krakowa.

By Złocień przestał być wyspą
Komunikat archiwalny 2013-12-03

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury RMK rozsypał się worek z opiniami. Posiedzenie zdominował jednak temat komunikacji osiedla Złocień z resztą miasta i braku bezpiecznych dróg dojazdowych w tym dynamicznie rozrastającym się rejonie.