Aktualności

Sesje RMK - zwyczajnie i nadzwyczajnie
Komunikat archiwalny 2014-09-05

10 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 114. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 38 punktów.

Budownictwo społeczne i mieszkania komunalne
Komunikat archiwalny 2014-09-02

Mieszkania komunalne i niepokoje związane z ich budową, oraz społeczny system funduszu, budowy i najmu lokali mieszkalnych - tymi tematami zajęła się Komisja Mieszkalnictwa.

Czas na Mehoffera
Komunikat archiwalny 2014-09-02

Był Wyspiański na Mogilskim, teraz będzie Mehoffer. Kolejny młodopolski artysta zostanie upamiętniony w Krakowie. Część ronda Mogilskiego po raz drugi zostanie ozdobiona przepiękną mozaiką.

Nowa Kultura Nowej Europy
Komunikat archiwalny 2014-08-29

2 września, podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa już po raz czwarty wręczył Nagrodę „Nowa Kultura Nowej Europy" im. Stanisława Vincenza. Tegorocznym laureatem jest Serhij Żadan, ukraiński pisarz, poeta i tłumacz.

Kulturalne noce i narodowe czytanie
Komunikat archiwalny 2014-08-29

Kraków jest jednym z najbardziej kulturalnych miast na mapie Europy i Świata. Skąd to powodzenie, jakie innowacyjne pomysły kulturalne są wprowadzane w życie i jakie są plany na najbliższą przyszłość, dyskutowano na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.

Kierunki działań wytyczone
Komunikat archiwalny 2014-08-29

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji radni przyjęli projekt zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ponad dwa tysiące wniosków o wymianę pieców
Komunikat archiwalny 2014-08-29

Podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji wymiany palenisk węglowych za I półrocze 2014. Informację przekazała dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Ewa Olszowska-Dej.

Zakupy dla Zakrzówka
Komunikat archiwalny 2014-08-28

30 podjętych uchwał, 21 pierwszych czytań oraz jedna uchwała odrzucona – tak w liczbach można przedstawić ostatnią sesję Rady Miasta Krakowa.

Poprawki w ruchu turystycznym
Komunikat archiwalny 2014-08-27

Autokary turystyczne będą sprawniej poruszać się po Krakowie? Czy będą nowe przystanki dla autobusów turystycznych? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się i dyskutowali radni z Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej.

Kultura i zdrowie dofinansowane
Komunikat archiwalny 2014-08-27

Podczas posiedzenia Komisji ds. Wykorzystania Funduszy UE radni zapoznali się z informacją na temat aktualnego stanu wdrażania projektów w dziedzinie kultury i zdrowia współfinansowanych ze środków funduszy norweskich.