Aktualności

Łąki kwietne i nowe muzeum
Komunikat archiwalny 2017-08-17

Radni złożyli kolejne interpelacje międzysesyjne. Tym razem interpelowali radni: Rafał Komarewicz, Jakub Seraczyn, Kazimierz Chrzanowski oraz Bogusław Kośmider.

Dłuższe autobusy i środki z UE
Komunikat archiwalny 2017-08-10

Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył 5 interpelacji międzysesyjnych. Jedną wystosował również do Prezydenta radny Michał Drewnicki.

Park bez oświetlenia
Komunikat archiwalny 2017-08-07

Radny Kazimierz Chrzanowski złożył interpelację, w której wnosi o wykonanie oświetlenia w Parku Złotego Wieku.

Wiadukt w dzielnicy X
Komunikat archiwalny 2017-08-03

Rada Dzielnicy X Swoszowice wnioskuje do prezydenta o podjęcie działań zmierzających do budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kąpielowej nad linią kolejową nr 94. Ma to zmniejszyć ruch na ulicach Kąpielowej oraz Zakopiańskiej.

Niepełny Szlak Techniki
Komunikat archiwalny 2017-08-02

Dawna Kuźnia Zieleniewskich to ważny historycznie punkt miasta, jeden z istotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego polskiego przemysłu, który należy do słynnego Krakowskiego Szlaku Techniki - nie jest właściwie oznaczony. Radny Łukasz Wantuch interpeluje w sprawie montażu tablicy informacyjnej na budynku.

Nasze drzewo, rzadki okaz
Komunikat archiwalny 2017-07-28

Czy stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty będą mogły zasadzić rzadkie okazy drzew w Parku Krakowskim? Z taką inicjatywą do radnej Marty Pateny zgłosiły się przedstawicielki Pierwszego Krakowskiego Klubu Soroptimist International.

Pytania do prezydenta
Komunikat archiwalny 2017-07-28

Boiska dla rozwijającego się klubu Bike Polo Kraków, informacje o UKS-ach, czyli Uczniowskich Klubach Sportowych, ustalenie właściciela pustostanu przy ul. Lubockiej oraz montaż wiaty przestankowej przy ul. Kantorowickiej, w tych sprawach zwrócił się z pytaniami do prezydenta radny Andrzej Mazur.

Przewodniczący interpeluje
Komunikat archiwalny 2017-07-27

Kolejne interpelacje zostały złożone. Tym razem autorem jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. A jakie sprawy leżą na sercu radnemu? Przede wszystkim realizacja kilkunastu inwestycji.

Dzielnicowe poprawki do „Mobilnego Krakowa”
Komunikat archiwalny 2017-07-26

Założenia planu Mobilny Kraków to z jednej strony wzmocnienie komunikacji miejskiej, z drugiej – ograniczenie ruchu wewnątrz tzw. II obwodnicy. Proponowane rozwiązania wzmocnią komunikację miejską, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz ogólnie polepszą jakość życia w Krakowie.

Muzeum PRL i elektrosmog
Komunikat archiwalny 2017-07-25

Marta Patena i Tomasz Urynowicz złożyli interpelacje w kilku istotnych kwestiach, między innymi w sprawie finansowania Muzeum PRL oraz Panu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, a także legalności budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w kilku lokalizacjach.