Aktualności

Spory o Rajsko i Wileńską
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Większe dyskusje rozgorzały wokół projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Woda i ścieki – kolejne wyzwania
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Opinia dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków była głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Ważne sprawy społeczne
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK zajęła się tematami, które co sezon powracają w jej pracach. Program pomocy bezdomnym i bezrobotnym - rozeznanie możliwości utrzymania ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jadłodajni oraz noclegowni w okresie zimowym. Zaopiniowano również dwa projekty uchwał oraz interweniowano w sprawie Banku Żywności.

Statut, podatki, taryfy
Komunikat archiwalny 2013-11-18

20 listopada (środa) o godz. 10 rozpocznie się 90. sesja Rady Miasta Krakowa. Tym razem w porządku obrad znalazło się 56 punktów.

Coraz więcej Smoczych Skwerów
Komunikat archiwalny 2013-11-18

Niebawem rozpocznie się budowa dwóch nowych Smoczych Skwerów: w Zesławicach – na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie oraz na os. Górka Narodowa – w Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Konferencje, sprawozdanie, Nowa Huta i specjalna strefa

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji obejmowało rekordową ilość spraw. Radni, urzędnicy i eksperci dyskutowali o projekcie „Nowa Huta Przyszłości", wsparciu konferencji naukowych oraz specjalnej strefie ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Radni otrzymali także sprawozdanie z wykonania uchwały kierunkowej w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ciepło, prąd, gaz i ekologia
Komunikat archiwalny 2013-11-13

Omówienie "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" było przedmiotem posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK.

Sztuka debaty
Komunikat archiwalny 2013-11-06

Szkoła Debaty – z prezentacją na ten temat zapoznali się radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji. Prezentację w formie multimedialnej przedstawiło Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Komisja wnioskuje do prezydenta
Komunikat archiwalny 2013-11-06

Podczas Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego radni zapoznawali się przede wszystkim z opiniami mieszkańców i innych podmiotów na temat zmian statutu dzielnic. Komisja podjęła też jeden wniosek.

Taksówki: ile, za ile i jak?
Komunikat archiwalny 2013-11-05

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką zdominowało posiedzenie Komisji Infrastruktury RMK. Ostatecznie nie przyjęto opinii, a Wojciech Wojtowicz, przewodniczący Komisji będzie wnosił, by projekt procedowany był w trybie dwu - a nie jednoczytaniowym.