Aktualności

 Okrągły stół i TBS-y
Komunikat archiwalny 2013-11-26

Radni z Komisji Mieszkalnictwa zajmowali się współpracą Gminy Kraków z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, oceną realizacji uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego i projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Budżet, patrole, nielegalne plakaty
Komunikat archiwalny 2013-11-26

Porządek posiedzenia Komisji Praworządności RMK obejmował trzy punkty: zaopiniowanie projektu uchwały Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok w zakresie dotyczącym komisji, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) oraz przekazanie informacji i dyskusję w sprawie realizacji zadań związanych z ograniczaniem nielegalnego umieszczania ogłoszeń i plakatów na terenie miasta.

Będzie zakaz paliw stałych w Krakowie
Komunikat archiwalny 2013-11-25

Radni Sejmiku Województwa zdecydowali się na wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, a więc węgla, drewna i ciężkiego oleju opałowego stosowanego do celów ogrzewania budynków i lokali. – To bardzo dobra i odpowiedzialna decyzja, która pozwoli na skuteczną walkę ze smogiem – komentuje Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.

80. rocznica kopca
Komunikat archiwalny 2013-11-22

Podczas posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków radni zapoznali się z informacją o przygotowaniach do 80. rocznicy rozpoczęcia sypania Kopca Piłsudskiego i setnej rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej.

Dym i mgła
Komunikat archiwalny 2013-11-22

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa było okazją do dyskusji na temat walki ze smogiem. Samorządowcy obu szczebli, miejskiego i wojewódzkiego rozmawiali w przeddzień głosowania nad uchwałą w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Podjęte i odrzucone
Komunikat archiwalny 2013-11-21

90. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 8,5 godziny. Radni podjęli 35 uchwał, a 19 procedowali podczas pierwszych czytań.

Wspieramy Aukcję Wielkiego Serca
Komunikat archiwalny 2013-11-21

23 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbędzie się kolejna, 22 już Aukcja Wielkiego Serca. Rada Miasta Krakowa uchwałą z 25 września objęła odbywające się co roku aukcje stałym honorowym patronatem.

Wymieniający piece pod ochroną
Komunikat archiwalny 2013-11-20

Pozytywnej opinii Komisji Budżetowej doczekał się projekt uchwały w sprawie programu osłonowego dla osób wymieniających system ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Na sport nie zabraknie
Komunikat archiwalny 2013-11-20

Analizą wniosków do budżetu miasta na 2014 rok zajęła się Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej. Wiele uwagi poświęcono budowie Smoczych Skwerów.

Budżet partycypacyjny rośnie w siłę
Komunikat archiwalny 2013-11-19

W czwartek, 14 listopada w siedzibie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim odbyło się kolejne spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera z przewodniczącymi krakowskich rad dzielnic.