Aktualności

Dodatkowe środki dla przedszkolaków
Komunikat archiwalny 2013-10-23

Od dobrej nowiny rozpoczęło się posiedzenie Komisji Edukacji. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz poinformował, że zapadła pozytywna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków na zajęcia dodatkowe dla dzieci z przedszkoli samorządowych. Do końca roku do wykorzystania na ten cel jest 2,4 miliona złotych

Więcej pieniędzy na patrole
Komunikat archiwalny 2013-10-23

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ws. zmian w budżecie, dotyczący zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Oznacza to, że 150 tysięcy złotych ma być przeniesione z tejże rezerwy na wprowadzenie dodatkowych patroli policji i straży miejskiej.

Jak Kraków wspiera branże chronione i zanikające

Najważniejszy punktem posiedzenia Komisji Mienia była informacja o stanie realizacji - w okresie od 1 września 2012 r do 31 sierpnia 2013 r. - uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Plan dla Starego Podgórza i niska emisja
Komunikat archiwalny 2013-10-22

Planami dla najstarszej części Podgórza zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK. Wydano także pozytywną opinię dla ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków''.

Uratować Dom Nadziei
Komunikat archiwalny 2013-10-22

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei" z Nowej Huty byli gości podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zasłużona organizacja popadła w kłopoty i liczy na wsparcie samorządu oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Ku zacieśnieniu współpracy
Komunikat archiwalny 2013-10-18

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji radnym zaprezentowana została działalność ABSL, czyli Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Związek chciałby zacieśnić współpracę z Krakowem.

Ulice, podatki, rezolucja
Komunikat archiwalny 2013-10-18

23 października (środa) o godz. 10 rozpocznie się 87. sesja RMK. W porządku obrad znajduje się 35 punktów.

Co z graffiti?
Komunikat archiwalny 2013-10-15

Wulgarne, rasistowskie napisy na murach są od kilku miesięcy jednym z głównych tematów w dyskusjach o estetyce Krakowa. Mówi się o sposobach walki z nielegalnym pisaniem po murach, jej związku z bezpieczeństwem i przemocą. Tym tematem zajmowali się radni z Komisji Praworządności RMK.

Jak mieszkać w Krakowie?
Komunikat archiwalny 2013-10-15

Porządek posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa RMK obejmował dwa punkty: informację na temat zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i uzasadnienie jej przez gminę oraz funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w kontekście proponowanych zmian ustawowych. Ten drugi ma związek z kontrowersyjnymi zmianami w prawie spółdzielczym oraz projektem krakowskiej rezolucji wzywającej do utrzymania roli spółdzielni w sferze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Chcą więcej dla rowerów
Komunikat archiwalny 2013-10-11

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza RMK wystosowała wniosek do Prezydent Miasta Krakowa o zwiększenie wydatków budżetowych na budowę infrastruktury rowerowej. Taki był wynik posiedzenia poświęconego infrastrukturze rowerowej w roku 2014 - projektom, budżetowi, kontraktom oraz aktualizacji studium tras rowerowych i pracy oficerów rowerowych.