Aktualności

Pielęgniarki zamiast ratowników
Komunikat archiwalny 2016-02-19

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownicy mogą od 2016 roku wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu (czyli na SOR-ach - szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego), ale również wszędzie tam, gdzie mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie, na przykład na innych oddziałach. Stąd zrodziły się obawy pielęgniarek i położnych, które boją się utraty pracy. O problemach małopolskich pielęgniarek dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Zmiany w Parku Kulturowym
Komunikat archiwalny 2016-02-19

Co zmieni się w nowelizacji uchwały o Parku Kulturowym na obszarze Starego Miasta? I jakie skutki to przyniesie? A także gdzie powstaną nowe parki kulturowe? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki.

Łatwiejsza wymiana pieców
Komunikat archiwalny 2016-02-18

Urzędnicy zastosowali się do propozycji mieszkańców i wprowadzili zmiany w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), tak by wymiana pieców była łatwiejsza, a procedury nie zniechęcały krakowian. Radni z Komisji Ekologii zapoznali się ze zmianami. 

Kraków uchwala Program Miasta Literatury UNESCO
Komunikat archiwalny 2016-02-18

Kraków przyjął miejską strategię rozwoju literatury i czytelnictwa. Przegłosowana w środę przez radnych uchwała upoważnia Prezydenta Majchrowskiego do corocznego zabezpieczania w ramach istniejącego budżetu na kulturę środków na działania rozwijające kulturę czytania i wzmacniające aktywność środowisk literackich. W dokument została wpisana m.in.: strategia modernizacji bibliotek, rozwój programów stypendialnych dla pisarzy, wsparcie dla literackich festiwali oraz programy dla lokalnych wydawców i niezależnych księgarni. To historyczny moment dla miasta, które w ten sposób jeszcze dobitniej akcentuje, że chce wokół literatury budować swoją tożsamość.

Tak dla szybszej wymiany pieców
Komunikat archiwalny 2016-02-17

Radni przegłosowali podczas środowej Sesji RMK projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Potrzeby teatru
Komunikat archiwalny 2016-02-17

Kolejne instytucje kulturalne zaprezentowały się radnym podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Tym razem były to: Teatr Łaźnia Nowa oraz Balet Dworski Cracovia Danza.

Ożywić miejskie parki
Komunikat archiwalny 2016-02-17

W Miejskim Centrum Dialogu odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Radni zajęli się kwestią rewitalizacji krakowskich parków.

Zmiany w budżecie
Komunikat archiwalny 2016-02-17

Jak zwykle na Komisji Budżetowej radni opiniowali projekty uchwał. Wszystkie zyskały pozytywną opinię radnych.

Pogrzeb na koszt Miasta - projekt zmian w przepisach

Gmina Miejska Kraków chce uregulować przepisy dotyczące pogrzebów na koszt miasta. Dziś (17 lutego, środa) z projektem uchwały w tej sprawie zapoznają się na sesji radni. 

Mieszkańców uwagi do planu
Komunikat archiwalny 2016-02-16

Podczas Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni mieli się zająć projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bulwary Wisły II''. Punkt ten został jednak zdjęty z porządku obrad. Radni zajmą się nim najprawdopodobniej podczas kolejnego posiedzenia.