Aktualności

Dobrze o inwestycjach
Komunikat archiwalny 2016-05-10

O wykonaniu budżetu za 2015 rok w części związanej z szeroko pojętą infrastrukturą podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury mówili m.in. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marcin Korusiewicz,  p.o. Dyrektora Naczelnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

O zanieczyszczeniu na sesji
Komunikat archiwalny 2016-05-09

43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się 38 punktów.

Gdzie będzie miejska sieć ciepłownicza?
Komunikat archiwalny 2016-05-04

Jak wygląda likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach wspólnot mieszkaniowych? Które wspólnoty zdecydowały o podłączeniu budynków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej? A gdzie rozmowy na ten temat są dopiero prowadzone? Informacji na te tematy wysłuchali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Kraków przyszłości
Komunikat archiwalny 2016-05-02

Podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych radni wysłuchali informacji na temat stanu prac nad Strategią Rozwoju Miasta.

Co trapi przewodników
Komunikat archiwalny 2016-04-29

Informacji o problemach, z jakimi borykają się krakowscy przewodnicy wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki. Było też o tym, jak rozwija się port lotniczy Balice.

Niższe podatki dla klubów sportowych
Komunikat archiwalny 2016-04-28

Po dość burzliwej dyskusji radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej przegłosowali poprawkę w projekcie uchwały w sprawie zmian w stawkach podatku od nieruchomości. Były to poprawki zgłoszone przez radnego Józefa Jałochę, które później na sesji zgłoszone zostały jako autopoprawka do projektu uchwały komisji. Uchwała ta została podjęta na sesji.

Pozytywnie o wykonaniu budżetu
Komunikat archiwalny 2016-04-27

Na posiedzeniu Komisji Edukacji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu za 2015 rok. Informacje w temacie przekazała Małgorzata Okarmus - dyrektor Wydziału Budżetu Miasta, a także przedstawiciele Wydziału Edukacji.

„Tak” dla większości projektów
Komunikat archiwalny 2016-04-27

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni zajęli się opiniowaniem wniosków. Większość z nich została zaopiniowane pozytywnie.

Opiniowanie na komisji
Komunikat archiwalny 2016-04-27

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 854 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 921 i 926) według druku nr 843;w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750 i 921) według druku nr 844; w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 921 - zadania dzielnic) według druku nr 845.

Posłuchali o MCK
Komunikat archiwalny 2016-04-27

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków radni wysłuchali informacji na temat działalności i planów funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kultury.