Aktualności

Smocze Skwery w nowej odsłonie
Komunikat archiwalny 2016-06-15

Park Dąbie, Park Wilga i Park Lotników – w tych miejscach we wrześniu do użytku oddane zostaną kolejne Smocze Skwery.  Po ich oddaniu Kraków będzie mógł się pochwalić wielopokoleniowym placem zabaw w każdej z dzielnic. O tym, jak wyglądać będą nowe Smocze Skwery mówił podczas posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zielone światło dla prezydenta
Komunikat archiwalny 2016-06-14

Roczny rytm pracy samorządu miejskiego wyznaczają dwa zadania: uchwalenie budżetu oraz głosowanie nad absolutorium. Nie inaczej jest w rocznym harmonogramie działalności Rady Miasta Krakowa. Radni z Komisji Rewizyjnej spotkali się, by przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 oraz wydać opinię w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi.

Koordynator smart city potrzebny od zaraz
Komunikat archiwalny 2016-06-10

Jak Kraków zamierza poradzić sobie z misją smart city? Co jest najbardziej potrzebne w naszym „inteligentnym mieście”? Co powinniśmy zmienić? I dlaczego tak ważne jest powołanie koordynatora ds. smart city? Między innymi tymi kwestiami zajęli się radni z Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Więcej o ŚDM
Komunikat archiwalny 2016-06-10

Kto będzie musiał posiadać wjazdówkę? Gdzie ja będzie można dostać? Jak miasto zamierza komunikować się z mieszkańcami o utrudnieniach komunikacyjnych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży? Na te i inny pytania próbowali odpowiedzieć urzędnicy i radni z Komisji Promocji i Turystyki.

Tak dla Rynku Krowoderskiego
Komunikat archiwalny 2016-06-08

Coraz bliżej do powstania Rynku Krowoderskiego oraz Forum Literatury. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rynek Krowoderski” i „Skład Solny” otrzymały pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Nie dla likwidacji internatu
Komunikat archiwalny 2016-06-08

Internaty oraz bursy szkolnictwa ponadpodstawowego – tym tematem zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji.

Zmiany w budżecie i wnioski mieszkaniowe
Komunikat archiwalny 2016-06-08

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.); w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900); w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 921); w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 758, 851, 900 i 926).

Sprawozdanie przyjęte
Komunikat archiwalny 2016-06-08

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w merytorycznym zakresie działania Komisji.

Wakacje coraz bliżej
Komunikat archiwalny 2016-06-07

Wycieczki, obozy, wyjazdy kolonijne, zajęcia sportowe, taneczne, artystyczne, konkursy i zawody. To tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na dzieci, które wakacje spędzą w Krakowie. Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa mieli okazje zapoznać się i ocenić plany miasta związane z letnim wypoczynkiem dzieci.

Energia ze śmieci
Komunikat archiwalny 2016-06-07

Każdy z mieszkańców Krakowa będzie mógł stworzyć energię, zarówno elektryczną jak i cieplną, a potrzebne do tego będą tylko śmieci. Podczas wspólnego wyjazdowego posiedzenia trzech komisji: Infrastruktury, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Praworządności radni mieli okazję zobaczyć pracę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.