Aktualności

Zieleń płucami Krakowa
Komunikat archiwalny 2015-09-11

Zieleń miejska to niezwykle ważny i charakterystyczny elementem krajobrazu każdego miasta. W Krakowie od 3 miesięcy opiekuje się nią Zarząd Zieleni Miejskiej. Jakich starań powinna dołożyć ta jednostka, aby chronić płuca Krakowa? O tym debatowali radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. Przewodnicząca obradom Anna Prokop-Staszecka zaprosiła na posiedzenie Komisji m. in. dr Piotra Murasa, kierownika Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego, oraz Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Zostań młodym radnym. Startuje kolejna kadencja MRK

Uczniu! Chcesz działać w samorządzie? Uważasz, że możesz zrobić coś pożytecznego dla miasta? Jesteś społecznikiem? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Krakowa. Masz czas do 21 września.

Punkt informacyjny zamiast posterunku policji?
Komunikat archiwalny 2015-09-11

Radni z Komisji Praworządności wizytowali posterunek policji przy Rynku Głównym 29. Jest pomysł, by znajdujący się w nienajlepszym stanie posterunek zamienić na punkt informacyjny, w którym służbę pełniłaby także policja.

Trzy dni krakowskiego kota
Komunikat archiwalny 2015-09-10

Pierwszym akcentem rozpoczynających się „3 dni krakowskiego kota" była konferencja prasowa pod tytułem „Kot w przestrzeni miejskiej".

Jak ugościmy pielgrzymów?
Komunikat archiwalny 2015-09-09

Czy jesteśmy gotowi by przyjąć i ugościć pielgrzymów, którzy przybędą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży? O tym jak wygląda plan remontów na 2015 rok w placówkach oświatowych rozmawiali radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji. 

Opiniowanie zamiast informacji
Komunikat archiwalny 2015-09-09

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni mieli wysłuchać informacji o nowelizacji obowiązującej uchwały nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z 11 czerwca 2008 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków bonifikaty i wysokości stawek procentowych z późniejszymi zmianami. 

Wątpliwości na komisji
Komunikat archiwalny 2015-09-09

Opiniowaniem projektów uchwał zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Większość punktów zaopiniowano sprawnie.

Wielkie dziecięce show w Krakowie?
Komunikat archiwalny 2015-09-09

Ogólnopolski, cykliczny projekt adresowany do dzieci i młodzieży posiadających pasję i realizowany poprzez edukację kulturalno-artystyczną ma szansę powstać w Krakowie? Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków wysłuchali prezentacji przedstawiciela Fundacji Edulive – Sebastiana Mikołajczyka. 

Energia z odpadów
Komunikat archiwalny 2015-09-08

Każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł stworzyć energię, zarówno elektryczną jak i cieplną, a potrzebne do tego będą tylko śmieci. Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury radni mieli okazję zobaczyć postępy prac związanych z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Inwestycja według planów ma ruszyć pod koniec listopada.

Bezpieczniej na Wiśle
Komunikat archiwalny 2015-09-08

Czy nowe pale cumownicze na Wiśle pomogą w czasie powodzi? W Krakowie rusza inwestycja, która ma zabezpieczyć barki na wypadek wielkiej wody. Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.