Aktualności

Dym i mgła
Komunikat archiwalny 2013-11-22

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa było okazją do dyskusji na temat walki ze smogiem. Samorządowcy obu szczebli, miejskiego i wojewódzkiego rozmawiali w przeddzień głosowania nad uchwałą w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Podjęte i odrzucone
Komunikat archiwalny 2013-11-21

90. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 8,5 godziny. Radni podjęli 35 uchwał, a 19 procedowali podczas pierwszych czytań.

Wspieramy Aukcję Wielkiego Serca
Komunikat archiwalny 2013-11-21

23 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbędzie się kolejna, 22 już Aukcja Wielkiego Serca. Rada Miasta Krakowa uchwałą z 25 września objęła odbywające się co roku aukcje stałym honorowym patronatem.

Wymieniający piece pod ochroną
Komunikat archiwalny 2013-11-20

Pozytywnej opinii Komisji Budżetowej doczekał się projekt uchwały w sprawie programu osłonowego dla osób wymieniających system ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Na sport nie zabraknie
Komunikat archiwalny 2013-11-20

Analizą wniosków do budżetu miasta na 2014 rok zajęła się Komisja Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej. Wiele uwagi poświęcono budowie Smoczych Skwerów.

Budżet partycypacyjny rośnie w siłę
Komunikat archiwalny 2013-11-19

W czwartek, 14 listopada w siedzibie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim odbyło się kolejne spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera z przewodniczącymi krakowskich rad dzielnic.

Spory o Rajsko i Wileńską
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Większe dyskusje rozgorzały wokół projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Woda i ścieki – kolejne wyzwania
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Opinia dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków była głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Ważne sprawy społeczne
Komunikat archiwalny 2013-11-19

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK zajęła się tematami, które co sezon powracają w jej pracach. Program pomocy bezdomnym i bezrobotnym - rozeznanie możliwości utrzymania ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jadłodajni oraz noclegowni w okresie zimowym. Zaopiniowano również dwa projekty uchwał oraz interweniowano w sprawie Banku Żywności.

Statut, podatki, taryfy
Komunikat archiwalny 2013-11-18

20 listopada (środa) o godz. 10 rozpocznie się 90. sesja Rady Miasta Krakowa. Tym razem w porządku obrad znalazło się 56 punktów.