Aktualności

By Złocień przestał być wyspą
Komunikat archiwalny 2013-12-03

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury RMK rozsypał się worek z opiniami. Posiedzenie zdominował jednak temat komunikacji osiedla Złocień z resztą miasta i braku bezpiecznych dróg dojazdowych w tym dynamicznie rozrastającym się rejonie.

Budżet i Profilaktyka
Komunikat archiwalny 2013-12-03

Trwa „sezon budżetowy". Komisja Rodziny i Polityki Społecznej tak jak wszystkie inne opiniowała projekt budżetu Krakowa na rok 2014 r. w zakresie dotyczącym swoich prac. Wydano pozytywną opinię.

Monte Cassino-Konopnickiej. Jak wysoko?
Komunikat archiwalny 2013-12-03

Okolice „bramy Krakowa" - rejon ulic Konopnickiej i Monte Cassino były tematem dyskusji radnych, mieszkańców i urzędników podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Koncert dla potrzebujących
Komunikat archiwalny 2013-12-02

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął honorowym patronatem Dobroczynny Koncert Mikołajkowy, który odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) o godz. 18 w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego przy ul. Zwierzynieckiej 1.

Budżet, opłaty i uchwały kierunkowe
Komunikat archiwalny 2013-12-02

4 grudnia (środa) o godz. 10 rozpocznie się przedostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad 92. sesji znalazło się 50 punktów.

Bilans na miękko
Komunikat archiwalny 2013-11-29

Komisja Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa zajmuje się współpracą pomiędzy biznesem, uczelniami a samorządem. Celem jest promowanie pod Wawelem nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i promocja Krakowa wśród inwestorów ze związanych z nią branż oraz racjonalizacja gospodarowania miejskimi zasobami. Podczas ostatniego posiedzenia omawiano bilans kompetencji i potrzeb szkolnictwa wyższego zawodowego oraz badań naukowych w Krakowie.

Dokąd zmierza Zwierzyniecki?
Komunikat archiwalny 2013-11-27

O przyszłości Klubu Sportowego Zwierzyniecki w aspekcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Błoń" rozmawiali radni podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej. Zastanawiano się jak pomóc zasłużonemu klubowi.

 Okrągły stół i TBS-y
Komunikat archiwalny 2013-11-26

Radni z Komisji Mieszkalnictwa zajmowali się współpracą Gminy Kraków z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, oceną realizacji uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego i projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Budżet, patrole, nielegalne plakaty
Komunikat archiwalny 2013-11-26

Porządek posiedzenia Komisji Praworządności RMK obejmował trzy punkty: zaopiniowanie projektu uchwały Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok w zakresie dotyczącym komisji, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) oraz przekazanie informacji i dyskusję w sprawie realizacji zadań związanych z ograniczaniem nielegalnego umieszczania ogłoszeń i plakatów na terenie miasta.

Będzie zakaz paliw stałych w Krakowie
Komunikat archiwalny 2013-11-25

Radni Sejmiku Województwa zdecydowali się na wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, a więc węgla, drewna i ciężkiego oleju opałowego stosowanego do celów ogrzewania budynków i lokali. – To bardzo dobra i odpowiedzialna decyzja, która pozwoli na skuteczną walkę ze smogiem – komentuje Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.