Aktualności

Zieleń w Toniach
Komunikat archiwalny 2016-04-12

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zgromadziło dużą liczbę mieszkańców Bronowic. Wszystko za sprawą opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Łąki". Wzbudził on wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Dyskutowano zarówno nad przeznaczeniem terenów, jak i możliwym wykupem.

Nie tylko statystyka
Komunikat archiwalny 2016-04-12

Radni z Komisji Praworządności gościli u strażników miejskich na os. Centrum C9. Zapoznali się ze sprawozdaniem strażników z działań w 2015 r.

Uchwały kierunkowe i rezolucje
Komunikat archiwalny 2016-04-11

13 kwietnia (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 41. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 29 punktów.

Zielenią w smog
Komunikat archiwalny 2016-04-08

Najważniejsza jest zieleń - to główny wniosek z konferencji „Co z tym smogiem w Krakowie", która odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, dyskutowali także nad rozwiązaniami na najbliższy czas.

Rola i znaczenie dzielnic - weź udział w konferencji

Forum Przyszłości Dzielnic zaprasza na kolejną konferencję poświęconą przyszłości krakowskich dzielnic, zatytułowaną „Jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Dzielnice Krakowa w świetle badań porównawczych na tle Polski i Europy.”, która odbędzie się 19 kwietnia (wtorek), o godz. 16:30, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Plan dla Swoszowic
Komunikat archiwalny 2016-04-07

Czy Uzdrowisko Swoszowice zwiększy atrakcyjność turystyczną i leczniczą? Radni z Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej chcą mu w tym pomóc. Dlatego też spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu właśnie przy ul. Kąpielowej.

Osiedle Uzdrowisko Swoszowice ze środków unijnych?

Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej dyskutowali o projekcie Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. Jeśli projekt zostanie przyjęty, Miasto będzie mogło ubiegać się o fundusze unijne na ten cel.

O zieleni miejskiej
Komunikat archiwalny 2016-03-31

Podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni wysłuchali informacji Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Skarbu Miasta na temat przeprowadzonych oraz planowanych przekształceń i wykupu terenów pod zieleń miejską.

Tandeta na sprzedaż?
Komunikat archiwalny 2016-03-30

Kiedyś Kraków sprawdził, ile mógłby zarobić na sprzedaży placów targowych. Na sprzedaż nadaje się tylko jeden z nich: Tandeta. Pozostałe nie przyniosą odpowiedniego zysku albo nie można ich sprzedać.

Szklany świat witraży
Komunikat archiwalny 2016-03-30

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków spotkała się na wyjazdowym spotkaniu w Muzeum Witrażu przy al. Krasińskiego 23. Z powodu braku kworum radni tylko zwiedzili pracownię witrażu i wysłuchali historii tego miejsca.