Aktualności

Pierwsze czytanie budżetu
Komunikat archiwalny 2016-11-18

58. sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 23 listopada o godz. 10 w Sali Obrad RMK. Najbardziej czasochłonnym i najważniejszym punktem posiedzenia będzie pierwsze czytanie budżetu Krakowa na rok 2017.

Krakowski rynek gier
Komunikat archiwalny 2016-11-14

W Polsce działa około 250 firm tworzących gry wideo. Małopolska jest jednym z trzech województw, gdzie firmy te chętnie inwestują. Jak Miasto wpływa na Rynek gier w Krakowie? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Europejskich.

Limit koncesji - 2500
Komunikat archiwalny 2016-11-10

Sesję rady miasta Krakowa zdominował temat limitu koncesji alkoholowych. Ostatecznie radni podnieśli liczbę koncesji do 2500 (1225 dla gastronomii) i zlikwidowali podział na dzielnice. Zdecydowali również o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Mapa zagrożeń dla Krakowa
Komunikat archiwalny 2016-11-10

Jak dbać o bezpieczeństwo krakowian? Gdzie mieszkańcy czują się najmniej bezpiecznie? Radni z Komisji Praworządności mieli okazję przyjrzeć się mapie zagrożeń w mieście i dowiedzieć się, dlaczego jest tworzona.

O dialogu z obywatelami
Komunikat archiwalny 2016-11-09

Ile w mieście istnieje Komisji Dialogu Obywatelskiego? Jakich dziedzin życia dotyczą i jakie pełnią funkcję? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Zmiany coraz bliżej
Komunikat archiwalny 2016-11-09

Komisja Edukacji Rady Miasta Krakowa spotkała się, by przedyskutować temat planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty. Według dyrektor Wydziału Edukacji będą zmiany w sieci szkół, ale koncepcje powstaną dopiero po konsultacjach ze wszystkimi podmiotami, których będą one dotyczyć.

Ambitne plany Muzeum Historii Fotografii
Komunikat archiwalny 2016-11-09

Nic tak jak fotografia nie utrwala pamięci, wspomnień historii. Warto więc dbać o miejsca takie jak Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Informacji o tym jak ono funkcjonuje i jaka jest jego misja, wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Trudna sytuacja mieszkańców Podgórza
Komunikat archiwalny 2016-11-08

Mieszkańcy Podgórza, protestujący w sobotę na ulicy Kalwaryjskiej, byli gośćmi posiedzenia Komisji Infrastruktury. Udało im się przedstawić swe postulaty, a także uzyskać wstępną pomoc wiceprezydenta Tadeusza Trzmiela.

Plany zdominowały komisję
Komunikat archiwalny 2016-11-08

Podczas posiedzenia Komisji Planowania radnym zaprezentowane zostały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Kolna - Obszar Łąkowy” oraz  "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej". Mimo że w porządku obrad były też inne punkty, przedłużająca się dyskusja spowodowała, że posiedzenie zostało przerwane i będzie dokończone w środę, 9 listopada.

Koncesje na alkohol. Restauratorzy wciąż niezadowoleni

Ograniczenie liczby koncesji na alkohol dla lokali gastronomicznych to ostatnio jeden z najbardziej gorących tematów. Nic więc dziwnego, że na wspólnym spotkaniu komisji Promocji i Turystyki oraz Rady Dzielnicy I tłumnie stawili się krakowscy restauratorzy.