Aktualności

W obronie spółdzielców
Komunikat archiwalny 2013-10-02

Radni z Komisji Mieszkalnictwa RMK pozytywnie zaopiniowali projekt rezolucji w sprawie nowelizacji prawa o spółdzielniach mieszkaniowych i własności lokali. Zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. w zakresie dotyczącym kompetencji komisji.

Szkolny sport po reorganizacji
Komunikat archiwalny 2013-10-02

Tematem posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej RMK była informacja Wydziału Sportu UMK w sprawie restrukturyzacji Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych, Międzyszkolnych Basenów Pływackich oraz Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie.

Czym nie palić?
Komunikat archiwalny 2013-09-30

Sprawa wprowadzenia zakazu palenia paliwami stałymi w piecach na terenie Krakowa oraz problem dopłat do kosztów ogrzewania dla najuboższych były przedmiotem posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. W obradach oprócz radnych brali udział przedstawiciele związanych z ekologią wydziałów magistratu i Urzędu Marszałkowskiego oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Hala do dofinansowania
Komunikat archiwalny 2013-09-25

Stan i harmonogram finansowania oraz proponowane zwiększenie nakładów na finansowanie Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach było głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetowej. Komisja opiniowała też projekty uchwał.

Honory dla Krzysztofa Pendereckiego
Komunikat archiwalny 2013-09-24

26 września (czwartek) o godz. 12 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Krzysztof Penderecki odbierze tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Mapa hałasu
Komunikat archiwalny 2013-09-24

Radni z komisji Infrastruktury oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zapoznali się z informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat hałasu drogowego - wpływ komunikacji w mieście na klimat akustyczny Krakowa. Zapoznali się również z  "Mapą akustyczną Miasta Krakowa wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa".

Wsparcie dla rodzin
Komunikat archiwalny 2013-09-24

Radni z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowali projekty czterech uchwał. Wszystkie dotyczą delikatnych spraw wsparcia rodziny i opieki społecznej. Posiedzenie było także okazją do dyskusji nad formami pomocy rodzinom wielodzietnym.

No to jazda!
Komunikat archiwalny 2013-09-24

Do najbliższego numeru dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.pl, który ukaże się w środę, 25 września - dołączone będą naklejki kampanii „Jedźmy razem". Inicjatorem akcji jest radny Paweł Ścigalski.

Kierunkowo o ulicach i powietrzu
Komunikat archiwalny 2013-09-23

25 września (środa) o godz. 10 rozpocznie się 83. sesja Rady Miasta Krakowa.

Inwestycje i offshoring
Komunikat archiwalny 2013-09-20

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji poświęcone było dwóm zagadnieniom ważnym dla przyszłej gospodarki Krakowa. Rozmawiano o metropolitalnych inwestycjach i rozwoju outsourcingu.