Komunikat archiwalny

Więcej na bezpieczeństwo

Ile miasto przeznaczy na bezpieczeństwo mieszkańców w 2015 roku, jakie inwestycje udało się zrealizować i czym zajmie się Komisja Praworządności w nowym roku? – o tym dyskutowali radni z Komisji Praworządności ze skarbnikiem miasta i przedstawicielami służb.

Więcej na bezpieczeństwo
Fot. Magiczny Kraków

W tegorocznym budżecie Miasta przeznaczono więcej środków na bezpieczeństwo mieszkańców, ma to wzmocnić działania straży miejskiej, policji i straży pożarnej. W Krakowie na jednego mieszkańca przypada ok. 103,5 zł, które wydatkowane są na bezpieczeństwo. Dla porównania więcej wydaje się w Łodzi czy Warszawie. W stolicy na mieszkańca przypada aż ok. 147 zł. Z tych pieniędzy utrzymuje się działalność straży miejskiej i innych służb, jak również finansuje się systemy monitoringu. Kraków w tym roku stawkę tę podniósł o 2 zł w przeliczeniu na mieszkańca.

Te zmiany mają także wspomóc działania służb przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku. Radnego Józefa Jałochę interesowała sprawa specjalnej grupy Straży Miejskiej. – Czy zadania tej grupy nie będą zbieżne z działaniami policji? – pytał radny Józef Jałocha. W odpowiedzi dostał zapewnienie komendanta Straży Miejskiej Adama Młota, że szesnastoosobowa grupa strażników została stworzona po to, by w razie konieczności móc wspierać kolegów, którzy znajdują się na interwencji. Ich działania nie będą wchodzić w zakres zadań policji. –W takim razie warto byłoby również zwiększyć liczbę patroli strażników na Rynku Głównym, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych – proponował radny Jałocha. Radni poruszyli także sprawę inwestycji, które udało się zrealizować jeszcze w 2014 roku.

Była to między innymi modernizacja garaży Państwowej Straży Pożarnej w Podgórzu. Pomieszczenia te były w bardzo złym stanie technicznym, a sprzęt i pojazdy nie były w odpowiedni sposób chronione. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok - to najważniejszy punkt posiedzenia Komisji Praworządności. Radni pozytywnie zaopiniowali tę uchwałę, jak również zmianę uchwały dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto opiniowano również projekt uchwały w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''. Program ma na celu przede wszystkim usprawnienie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi a także pomoc finansową w kluczowych zadaniach Na realizację programu przeznaczono 75 636 738 zł. Program był tworzony przy współpracy wielu organizacji pozarządowych, m.in. Pracowni Obywatelskiej.

Ma on przysłużyć się wielu dziedzinom życia społecznego. Przede wszystkim ma objąć zadania z zakresu: pomocy społecznej, integracji, pomocy zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ma także wspomóc działania charytatywne w tym: pomoc bezdomnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W programie znalazła się również współpraca z organizacjami działającymi w obszarze kultury, ekologii i ochrony zwierząt. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wybrano również dwie osoby z komisji, które będą zasiadać w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta Krakowa. Do tego grona nominowano radną Agatę Tatarę oraz radnego Krzysztofa Durka.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także