Komunikat archiwalny

Zobacz plany, zgłoś uwagi

W Biurze Planowania Przestrzennego do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Prokocim- Bieżanowska" oraz  „Wielicka – Wschód". Mieszkańcy mogą zapoznawać się z tymi opracowaniami  i zgłaszać do nich uwagi.

Zobacz plany, zgłoś uwagi
Fot. www.krakow.pl

Projekt planu dla obszaru „Wielicka – Wschód" jest wyłożony do publicznego wglądu ponownie, po rozpatrzeniu uwag, które składali mieszkańcy. Projekt będzie wyłożony do 29 października. Termin wnoszenia uwag upływa 12 listopada.

Z kolei  z opracowaniem dla terenu „Prokocim – Bieżanowska" mieszkańcy mogą zapoznawać się do 30 października. Uwagi należy składać do 13 listopada.

Uwagi można składać osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego, listownie lub za pośrednictwem Platformy ePUAP. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków. Aktualności planistyczne dostępne  są pod adresem: http://planowanie.um.krakow.pl

Dodajmy, że obecnie 36,9 % powierzchni Krakowa jest pokryta miejscowymi planami. Kolejne plany sporządzane są przede wszystkim dla obszarów, które wskazują mieszkańcy i radni z powodu postępującej tam degradacji przestrzeni  poprzez niewłaściwą urbanizację. Istotne są także m.in. plany dla terenów już zainwestowanych, gdzie jednak na zasadzie uzupełnień zabudowywane są obszary rekreacji i wypoczynku, czy  plany dla rejonów, które wymagają ochrony ze względu na wartości przyrodnicze. Władze Miasta chcą by pod koniec obecnej kadencji miejscowymi planami pokryte było około 60% Krakowa.(KS)

Tagi: kraków, mapy

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także