Komunikat archiwalny

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Jacka Majchrowskiego

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski otrzymał wczoraj (15 października, poniedziałek) podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Jacka Majchrowskiego
Fot. J.Graczyński/infokrakow24.pl

Prof. Jacek Majchrowski otrzymał tytuł z rąk Rektora uczelni prof. Michała Śliwy. Podczas uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wychowanie narodowe i państwowe w latach Drugiej Rzeczypospolitej".

Prof. Jacek Majchrowski jest wybitnym badaczem doktryn politycznych okresu międzywojennego. Na początku drogi naukowej podjął nowatorskie studia nad myślą polityczną szeroko rozumianego obozu nacjonalistycznego, piłsudczykowskiego, konserwatywnego, chrześcijańsko-demokratycznego i pozostał im wierny do dziś. Jednocześnie badał relacje pomiędzy państwem a kościołami, w tym politykę wyznaniową. Jako pierwszy w Polsce zaczął badać ruchy neopogańskie. Interesował się dziejami Żydów w Polsce międzywojennej i szeroko rozumianą biografistyką. Opublikował dotąd ponad 250 prac.

Jacek Majchrowski urodził się w Sosnowcu, skąd po maturze wyjechał do Krakowa i z tym miastem związał swoje życie zawodowe. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął karierę naukową. W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych, a cztery lata później stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych na podstawie rozprawy poświęconej myśli politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego.

W 1980 r. został mianowany na stanowisko docenta. W wieku 41 lat, jako jeden z najmłodszych w dziejach UJ, otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a po kolejnych pięciu latach profesurę zwyczajną. Sprawował szereg funkcji akademickich, w tym dyrektora Instytutu Religioznawstwa (1980–1987) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ (1987–1993). Od 1989 r. kieruje stworzoną przez siebie Katedrą Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Był członkiem ważnych organów i instytucji naukowych krajowych i międzynarodowych. Wypromował dotąd 19 doktorów.

W 1996 r. objął urząd wojewody krakowskiego, który sprawował przez dwa lata. W 2001 r. został wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu, a potem przez kolejne dwie kadencje był sędzią tego Trybunału. W 2002 r. został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Krakowa i sprawuje go trzecią kadencję. Jest wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi. Jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux.

Przypomnijmy, że tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury i polityki. (KF)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także