Komunikat archiwalny

Nauka - Biznes - Mieszkańcy - Samorząd

Dziś (22 października) w Magistracie odbędzie się spotkanie rozpoczynające  cykl dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie współpracy wymienionych środowisk. Władze Krakowa chcą w ten sposób  zwiększyć  atrakcyjność Krakowa jako miejsca, w którym warto inwestować, pracować, studiować, mieszkać oraz ciekawie spędzać czas.

Nauka - Biznes - Mieszkańcy - Samorząd
Fot. Magiczny Kraków

Do udziału w Forum władze Krakowa zaprosiły rektorów krakowskich uczelni, prezesów dużych firm, przedstawicieli izb i samorządów gospodarczych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących mieszkańców. Obecność potwierdziło około 100 uczestników.

Pierwsze spotkanie będzie wstępem do wyznaczenia nowych horyzontów i płaszczyzn współpracy w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszym tematem będzie  raport „Bilans kompetencji i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego" będący wspólnym projektem Magistratu i Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Raport ten jest analizą podaży ze strony uczelni wyższych oraz popytu ze strony organizacji biznesowych w branżach BPO i IT. Bilans kompetencji dotyczy: wiedzy, umiejętności, zdolności i innych atrybutów znaczących dla pracodawców w badanych branżach. Pozwoli on m.in. na dostosowanie programów kształcenia przez uczelnie wyższe do potrzeb  firm z tego sektora. Jest informacją dla osób wybierających ścieżkę kształcenia dotyczącą kompetencji, które warto rozwijać z uwagi na to, że liczą się na rynku pracy.

W tym roku miasto planuje jeszcze jedno spotkanie w ramach Krakowskiego Forum. Będzie ono dotyczyć zagadnień związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości".

W przyszłym roku spotkania będą kontynuowane cyklicznie.

Pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także