Komunikat archiwalny

Przygotowania do wyborów parlamentarnych

25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Przypominamy, że do 12 października można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego, natomiast do 16 października przyjmowane są wnioski dotyczące głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie znajdują się na stronie: www.bip.krakow.pl w zakładce WYBORY DO SEJMU I SENATU RP W 2015 ROKU. 

Przygotowania do wyborów parlamentarnych
Fot. Magiczny Kraków

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić ustnie, pisemnie, faksem (12 616 14 44) lub elektronicznie na adres e-mail: or.umk@um.krakow.pl. Wzór zgłoszenia jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl. Wnioski można też składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wyborca głosujący korespondencyjnie, nie później niż 19 października 2015 r., otrzyma pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości: w placówce Poczty Polskiej usytuowanej w Krakowie (najpóźniej 22 października 2015 r.) lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju (najpóźniej 21 października 2015 r.).

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym można uzyskać pod numerami: 12 616 19 08, 12 616 14 41, 12 616 14 37, 12 616 12 10, 12 616 14 85, 12 616 17 50.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika mogą złożyć osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Prezydentem Miasta lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta upoważnionym przez Prezydenta Miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej udzielającej pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje dotyczące głosowania przez pełnomocnika są udzielane pod numerami telefonów: 12 616 19 08, 12 616 14 41, 12 616 14 37, 12 616 17 50, 12 616 14 35, 12 616 14 85, 12 616 12 10.

Więcej o wyborach w Krakowie: www.bip.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także