Komunikat archiwalny

Polityka parkingowa w miastach

Samorządowcy, eksperci, naukowcy i przedstawiciele firm debatowali na temat różnych rozwiązań dotyczących polityki parkingowej, podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej w Politechnice Krakowskiej. W dwudniowym seminarium wziął udział m.in. prezes spółki Miejska Infrastruktura, Piotr Kącki.

Polityka parkingowa w miastach
Fot. Magiczny Kraków

Dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. „Polityka parkingowa w miastach” zgromadziła kilkudziesięciu samorządowców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli biznesu z Polski i kilku krajów europejskich.

Podczas otwarcia Laurence A. Bannerman, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Parkingowego (European Parking Association EPA) wygłosił prezentację na temat zintegrowanego zarządzania parkowaniem w różnych europejskich krajach, jako szansy dla urzędników odpowiedzialnych za planowanie i realizację, operatorów oraz użytkowników. Z kolei Katharina Lux z Uniwersytetu we Frankfurcie zaprezentowała niemieckie doświadczenia w dziedzinie polityki parkingowej na przestrzeni ostatnich lat.

W sesji otwierającej konferencję głos zabrał również prezes Miejskiej Infrastruktury Piotr Kącki, który zaprezentował krakowskie doświadczenia w zakresie strefy płatnego parkowania. Podobnej tematyce poświęcona była również prezentacja dr. inż. hab. Andrzeja Szaraty. Z kolei Jan Friedberg, ekspert w Ernst & Young, były wiceminister transportu, wiceprezydent Krakowa w latach 90 mówił o polityce parkingowej w kontekście rozwoju miast.

Podczas konferencji wymieniano poglądy i doświadczenia na temat poszczególnych rozwiązań parkingowych. Opisano m.in. system działający w Wiedniu i Grazu, uczestnicy wymieniali doświadczenia w zakresie funkcjonowania stref płatnego parkowania. Odrębna sesja poświęcona była obsłudze miasta i aglomeracji systemami park & ride.

Dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. Polityka parkingowa w miastach, zorganizowana była przez Politechnikę Krakowską, krakowski oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także