Komunikat archiwalny

Niejednomyślni radni

Tylko jeden projekt uchwały zaopiniowali radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji. W innych sprawach nie byli jednogłośni i nie zdecydowali się ich opiniować. 

Niejednomyślni radni
Fot. Magiczny Kraków

Tak było np. z projektami uchwał w sprawie budżetu na rok 2016, jak również w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Radni wycofali się także z opiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, według druku nr 587. W tej sprawie radni nie mogli się zdecydować, czy i o ile dotacje zwiększyć dla placówek niepublicznych samorządowych oraz o ile zmniejszyć do niepublicznych niesamorządowych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia z mocy ustawy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 142 w Samorządowe Przedszkole nr 31 oraz stwierdzenia utworzenia z mocy ustawy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Drożyska 13.

Pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także