Komunikat archiwalny

Pieniądze i smog

Zwiększona pula środków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i rezolucja do sejmiku Województwa Małopolskiego – aprobatę dla tych właśnie działań wyrazili radni podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. 

Pieniądze i smog
Fot. Magiczny Kraków

Anna Prokop-Staszecka, która przewodzi pracy zespołu odpowiedzialnego między innymi za walkę ze smogiem, za zgodą członków wprowadziła do punktu obrad dyskusję nad projektem rezolucji skierowanej do sejmiku Województwa Małopolskiego. Treść dokumentu, o który szczególnie zabiegał Bogusław Kośmider, wyraża chęć podjęcia jak najszybszej współpracy w działaniach o poprawę jakość powietrza.

Przeciwna temu była Małgorzata Popławska, która twierdziła, że Rada Miasta nie powinna szafować rezolucjami, ponieważ ich mnogość niekorzystnie wpływa na ich znaczenie. Członkowie Komisji przyjęli jednak projekt wystosowania rezolucji.

Dalsza część spotkania dotyczyła przyszłorocznego budżetu. Radni swoje wnioski zgłaszali do przedstawicieli poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. I tak Małgorzata Popławska zwróciła uwagę, że należy zwiększyć kwotę dla jednostek odpowiadających za czystość w mieście, z racji odbywających się w przyszłym roku Światowych Dni Młodzieży i potencjalnej intensyfikacji tego typu prac.

Natomiast radni jednomyślnie zwrócili się do przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska o zabezpieczenie większej kwoty przeznaczonej na dotację dla osób wymieniających piece węglowe. – To bardzo ważna kwestia, aby wysokość zabezpieczonych środków była odpowiednia. Nie można dopuścić do sytuacji w której zabrakłoby pieniędzy na dotację na wymianę pieców – zaznaczył Bogusław Kośmider.

Pokaż metkę
Autor: DAMIAN ŻELEZIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także