Komunikat archiwalny

Krakowskie Forum – XII edycja

Już jutro (4 grudnia) o godzinie 10.30 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się kolejne spotkanie Krakowskiego Forum pt. „Nasze Miasto – wspólna perspektywa rozwoju”.

Krakowskie Forum – XII edycja
Fot. materiały prasowe

Spotkanie poświęcone będzie problematyce szerokorozumianych nieruchomości w segmencie biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania formuły wymiany informacji na linii Miasto-Biznes.

Na XII Forum składać się będą trzy sesje:

  • I sesja dotyczyć będzie przepływu informacji między firmami i instytucjami publicznymi, ze wskazaniem na planowanie przestrzenne jako czynnik wpływu na biznesową działalność sektora;
  • II sesja poświęcona będzie jakości życia w mieście jako czynnikowi wpływającemu na decyzję o lokalizacji biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii działań na rzecz poprawy powietrza oraz komunikacji w tym zakresie z biznesem;
  • III sesja to próba określenia potrzeb i możliwości w zakresie szeroko pojętych transportu i komunikacji, uwzględniająca kwestie polityki parkingowej Krakowa.

Współorganizatorem spotkania jest Aspire – Stowarzyszenie IT i Business Process Services.

Pokaż metkę
Autor: RENATA ZGUD
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także