Komunikat archiwalny

Pakt na rzecz seniorów

Sieć Tematyczna Innowacji dla środowisk przyjaznych osobom starszym, AFE‑INNOVNET uruchomiła Pakt Zmian Demograficznych. Porozumienie stanie się europejskim stowarzyszeniem zbierającym władze lokalne, regionalne i krajowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytety i firmy, które zobowiązały się do współpracy i wdrażania rozwiązań opartych na dowodach naukowych, w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia, stanowiącego odpowiedź na wyzwania demograficzne w Europie. 77 organizacji potwierdziło swoją gotowość przystąpienia do Paktu, w tym 46 samorządów lokalnych i regionalnych. Do projektu przystąpiło m.in. Miasto Kraków.

Pakt na rzecz seniorów
Fot. podarujzycie.org

Europa gwałtownie się starzeje. W 2010 roku, osoby w wieku 65+, stanowiły 17,4% populacji, i osiągną w 2030 roku 30%. Dlatego sytuacja wymaga znalezienia trwałych rozwiązań, by pomóc ludziom żyć zdrowo, aktywnie i samodzielnie na dłużej, w celu obniżenia nacisków na opiekę przez opiekunów rodzinnych oraz budżet zdrowia publicznego i długookresową opiekę, aby poprawić jakość życia i dobrobyt w późniejszym wieku. 

„Uważamy, że najlepszym podejściem do starzenia się, jest promocja gmin przyjaznych osobom starszym, gdzie przestrzeń publiczna, transport, budownictwo mieszkaniowe i usługi lokalne, są zgodne z potrzebami wszystkich pokoleń, sprzyjających solidarności i współpracy międzypokoleniowej” -  podkreślił Markku Markkula, przewodniczący Komitetu Regionów.

Władze publiczne, jako główni dostawcy usług, odpowiadają za planowanie terytorialne, co sprawia, że odgrywają kluczową rolę. Dlatego, wraz ze wsparciem Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz poprzez ścisłą współpracę z Światową Organizacją Zdrowia, ponad 150 samorządami terytorialnymi, ośrodkami badawczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zebrali się, aby uruchomić Pakt Zmian Demograficznych.

Pakt Zmian Demograficznych, jest prawnie ustanowiony, jako międzynarodowe stowarzyszenie nie czerpiące zysków na mocy prawa belgijskiego, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron, które dobrowolnie zobowiążą się do wprowadzenia środowisk przyjaznych osobom starszym, jako rzeczywiste w swoich społecznościach i będą dzielić się swoim doświadczeniem z innymi członkami Paktu.

Pakt wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zainteresowanych stron na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, a także, wśród polityków europejskich. Ta wspólna wiedza pomoże sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa -  powiedziała komisarz Marianne Thyssen w swoim wystąpieniu wprowadzającym. "Dzięki formalizacji i strukturyzacji rozmowy z podmiotami lokalnymi i regionalnymi, stworzymy zarówno ramy techniczne i polityczny impuls do tworzenia środowisk przyjaznych osobom starszym", dodała.

Przystępując do Paktu, europejskie władze lokalne i regionalne będą usytuowane w czołówce zajmującej się rozwiązywaniem procesów starzenia się ludności. Będą korzystać z szerokiej gamy możliwości wzajemnego uczenia się i współpracy, różnych narzędzi do wdrażania i oceny wpływu inicjatyw dla środowisk przyjaznych osobom starszym, i stworzą sposoby, które pomogą Europie stać się przyjazną osobom starszym.

„Idea Paktu zrodziła się w ramach Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Po kilku latach ciężkiej pracy, jesteśmy zadowoleni, że możemy uruchomić go dzisiaj w Komitecie Regionów” powiedziała Anne-Sophie Parent, Sekretarz Generalna AGE Platform Europe i koordynator AFE-INNOVNET. „Jesteśmy zadowoleni, że spotkamy ponad 77 organizacji, w tym 46 miasta i regiony, które już zdecydowały się dołączyć. Jest to wielki krok, aby dać szansę starzejącej się populacji w Europie i uznać seniorów, jako aktywny składnik, a nie ciężar” dodała.

„Po dwóch latach ciężkiej pracy Sieci Tematycznej AFE-INNOVNET, chcemy utrzymać i rozwijać swoją pozycję rehabilitacji naszych starszych obywateli, utrzymać aktywność fizyczną i samodzielność- umożliwiając „Długie Życie”- powiedział Burmistrz Gminy Fredericia w Danii. „Przystępując do Paktu, Fredericia dostała niepowtarzalna szansę wyprzedzić wyzwania i przekazuje możliwości związane ze zmianami demograficznymi” stwierdził.

Więcej informacji o Pakcie można znaleźć na stronie www.agefriendlyeurope.org.

Tagi: nauka, seniorzy

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Szymon Wachal
Podmiot publikujący:
Zobacz także