Komunikat archiwalny

Remonty pustostanów

Na koniec III kwartału 2015 roku miasto miało dyspozycji 715 pustostanów. Część z nich została wyremontowana i czeka na przyszłych mieszkańców. O tym, jak wygląda miejska gospodarka lokalami rozmawiali zaproszeni goście podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Remonty pustostanów
Fot. Magiczny Kraków

Miasto zobowiązane jest do należytego gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Przekłada się to na zabezpieczenie lub zachowanie w należytym stanie mieszkań, co w praktyce najczęściej oznacza remont. Lokale, które trafiły z powrotem w ręce gminy z tzw. obiegu wtórnego, czyli w wyniku zakończenia umowy najmu lub zgonu najemcy, poddawane są procedurze odnowy.

Ilość takich mieszkań systematycznie się zwiększa. W roku 2012 wyremontowano 47 pustostanów, a przeznaczona na to kwota wyniosła ponad 0,5 mln złotych.  Natomiast w roku bieżącym wykonano remont 173 lokali za niemal 4 mln złotych.

Według danych Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa do rozdysponowania pozostało 65 lokali, a 372 mieszkania czekają tylko na podpis swoich przyszłych lokatorów pod przygotowywaną umową najmu.

Część z nich to także lokale chronione. 6 zostało przeznaczonych na pracownie plastyczne i przekazane Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a do 15. trafią wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych i samotne matki. Warto dodać, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na znaczne obniżki zobowiązań finansowych z tytułu najmu takich lokali.

Pokaż metkę
Autor: DAMIAN ŻELEZIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także