Komunikat archiwalny

Inne niż zwykle posiedzenie Komisji Edukacji

Posiedzenia Komisji Edukacji trwają zazwyczaj długo, a osoby w nich uczestniczące są świadkami dyskusji na ważne dla krakowian tematy. Tym razem było jednak zupełnie inaczej, posiedzenie przebiegło błyskawicznie.

Inne niż zwykle posiedzenie Komisji Edukacji
Fot. Magiczny Kraków

Komisja od razu przystąpiła do opiniowania projektów uchwał. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, według druku nr 584.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, według druku nr 586; w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, według druku nr 612.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, według druku nr 614 oraz w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, według druku nr 632.

Pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także