Komunikat archiwalny

Radni jednomyślni

Na jeden dzień przed ostatnią w tym roku sesją Rady Miasta Krakowa, spotkali się radni z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

Radni jednomyślni
Fot. Magiczny Kraków

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie wyznaczenia International Police Association Region Kraków dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, położonej w Krakowie przy ulicy Praskiej; w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Novotel Krakow City West, położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11; w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - druk nr 616; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej Nr 32A.

Również pozytywnie zaopiniowany został wykaz nieruchomości (GS-02.6845.2.1.2013.JP) oznaczonej jako działka nr 192/4 o pow.0,1202 ha, obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obj. KR1P/00305610/2 położonej przy ul. Oleandry w Krakowie, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 2 lat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną Domu Studenckiego „Żaczek”.

Radni pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych.

Pozytywnie zaopiniowane zostały również wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.), jak również wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków.

Pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także