Komunikat archiwalny

Radni przyjęli budżet na 2016 rok

Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na 2016 rok. Dochody ogółem wyniosą 4,333 mld zl. Natomiast wydatki - 4,536 mld zl. Przegłosowany dokument przyjęto z autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa, która uwzględnia propozycje radnych złożone do pierwszej wersji budżetu.

Radni przyjęli budżet na 2016 rok
Fot. Magiczny Kraków

Dochody miasta zaplanowano na kwotę 4,333 mld zł. Około ¼ tej kwoty będą stanowić subwencje i dotacje, z czego największą kwotę stanowi oświatowa cześć subwencji ogólnej, która wyniesie blisko 772 mln zł. Największą dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będzie dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – ponad 92 mln zł.

Dochody własne miasta, na które składa się m. in., podatek od nieruchomości, od środków transportowych, czy różnego typu opłaty jak np. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy gospodarowanie mieniem gminnym, stanowić będę ok. 40 proc. całości dochodów budżetu naszego miasta.

Wydatki miasta zaplanowano w wysokości 4,536 mld zł. Największą pozycją w strukturze wydatków bieżących są wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność i pomoc społeczna.

Więcej niż w ubiegłym roku zaplanowano też na inwestycje. Wzrost środków dotyczy głównie zadań mniejszych, tzw. programowych i dzielnicowych.

Wśród najkosztowniejszych przyszłorocznych inwestycji znalazły się m. in rozbudowa ul. Igołomskiej za prawie 81 mln zł, co jest związane z realizacją projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Na modernizację torowisk w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 58 mln zł. Zarezerwowano także kwoty na rozpoczęcie budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej oraz na Azory. W projekcie budżetu zaplanowano też środki na realizację czterech parkingów P&R.

Wśród inwestycji programowych największa kwotę stanowią inwestycje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – w sumie prawie 150 mln zł, z czego 125 mln będzie przeznaczone na likwidację niskiej emisji. Na liście znalazła się też rewitalizacji istniejących i budowa nowych parków, m. in. Parku Jerzmanowskich. Duchackiego, Zakrzówka, zagospodarowanie zalewu Bagry, rewaloryzacja parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty, budowa placów zabaw na Plantach. Oprócz tego  na pozyskiwanie nieruchomości dla miasta (w tym na wykup Zakrzówka) planuje się zarezerwować 40 mln zł. Nie zabraknie też środków na program budowy i rewitalizacji boisk. Względem projektu budżetu więcej ma być pieniędzy na ścieżki rowerowe, Smocze Skwery, obiekty edukacyjne i kulturalne oraz remonty ulic, a także na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, rewitalizację parków, remonty nakładkowe.

Wśród zadań inwestycyjnych są też projekty dotyczące ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej miasto. Chodzi o modernizację szpitala im. Żeromskiego, czy budowę Pawilonu Artysty Seniora przy Domu Pomocy Społecznej przy. Ul. Helclów

Miasto w przyszłym roku będzie też kontynuować inwestycje w oświacie. Wśród projektów jest termomodernizacja budynków, a także rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny.

W przyszłorocznym są też inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego m. in.: adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Podgórza, a także adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Thesaurus Cracoviensis”. Miasto zabezpieczyło też środki na dokończenie rewaloryzacji dawnej strzelnicy garnizonowej na Woli Justowskiej.

Na liście inwestycji programowych znalazły się także trzy inwestycje realizowane w ramach programu pozyskiwania mieszkań – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przyzby i Zalesie, budowa przy ul. Mały Płaszów i przy ul. Wańkowicza.

Pełna treść budżetu Krakowa na 2016 rok dostępna będzie na stronie bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także