Komunikat archiwalny

Nowy dyrektor MOPS

Witold Kramarz został nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Józefa Grodecka, która przez 25 lat pełniła tę funkcję, od 4 stycznia obejmie stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie.

Nowy dyrektor MOPS
Fot. MOPS Kraków

Józefa Grodecka życie zawodowe związała z pomocą społeczną. Karierę zawodową rozpoczęła jako pracownik socjalny, a od 1992 roku była Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Józefa Grodecka jest socjologiem, ukończyła Uniwersytet Jagielloński, uzyskała również tytuły: organizatora pomocy społecznej, specjalisty w zarządzaniu gminą oraz doradcy europejskiego. Współpracuje z krakowskimi uczelniami. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanym przez Prezydenta RP.

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów, którego kierownictwo obejmuje, to placówka wymagająca przeprowadzenia modernizacji i nowych inwestycji.

Witold Kramarz to długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Karierę zawodową w MOPS rozpoczął w 1998 roku jako aspirant pracy socjalnej, pełnił funkcje kierownicze komórek organizacyjnych MOPS, ostatnio kierował Sekcją Strategii i Rozwoju koordynując m. in. prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020. Pracował też jako psychoterapeuta w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Jest członkiem Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Witold Kramarz ukończył Uniwersytet Jagielloński, jest absolwentem kierunku socjologia o specjalności praca socjalna, uzyskał również tytuły: organizatora pomocy społecznej, doradcy europejskiego, ukończył całościowe szkolenie w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA. Odznaczony odznaką „Honoris Gratia” przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Tagi: bezdomni, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SZYMON WACHAL
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także