Komunikat archiwalny

Uwaga: w nocy mroźno - nawet -18 st.

Nocą w Krakowie i północnej małopolsce prognozuje się temperaturę minimalną -16°C do -13°C, lokalnie w obniżeniach terenu temperatura może spaść do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -11°C do -8°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru to 10 km/h do 20 km/h.

Uwaga: w nocy mroźno - nawet -18 st.
Fot. Magiczny Kraków

Do Krakowa napłynęło mroźne powietrze. To efekt rozbudowujących się nad Europą Północną i Wschodnią układów wysokiego ciśnienia. Temperatury spadły poniżej zera, a mróz utrzymuje się także w ciągu dnia. Uczucie chłodu potęguje wiatr z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Synoptycy nie przewidują w Krakowie znaczących opadów śniegu. Natomiast służby działające w ramach akcji Zima są w gotowości na wypadek pogorszenia się warunków.

W tym sezonie, podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem akcji Zima jest MPO Kraków. Do dyspozycji jest łącznie 224 specjalistycznych jednostek (o 6 więcej niż poprzedniej zimy), w tym pługi, piaskarki, solarki, zespoły do wywożenia śniegu oraz utrzymania ulic, chodników i obiektów inżynierskich. Każdy z pojazdów biorących udział w akcji „Zima” jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.

Utrzymaniem zimowym objęto:

 • drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km
  (w tym krajowe 44 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),
 • drogi gminne – 867 km,
 • drogi wewnętrzne – 167 km,
 • chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 926 tys. m2,
 • drogi rowerowe – 116 km,
 • tereny wewnątrz-osiedlowe – 780 tys. m2,
 • strefa płatnego parkowania – 209 tys. m2,

Sprzęt:

 • 66 solarek
 • 37 ciągników z rozrzutnikiem do utrzymania chodników
 • 23 zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich
 • 9 zespołów do wywozu śniegu
 • 58 jednostek do zimowego utrzymania ulic
 • 22 zespoły do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych
 • 9 zespołów do utrzymania miejsc postojowych

RAZEM: 224 jednostki

Dyżurni MPO czuwają przez 24 godziny na dobę monitorując prognozy pogody i warunki na drogach. Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji ZIMA mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61).

Niskie temperatury i zimowa aura bywają przyczyną tragedii. Strażnicy miejscy w całym mieście już od początku listopada prowadzą codzienne kontrole pustostanów, altan działkowych, kanałów ciepłowniczych i innych miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Apelujemy do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los osób bezdomnych i zgłaszali informacje o osobach zagrożonych wychłodzeniem czy potrzebujących pomocy na numer alarmowy 986.  W najbliższych dniach mogą bowiem wystąpić znaczne spadki temperatury - w konsekwencji wzrasta ryzyko hipotermii.

Funkcjonariusze straży miejskiej docierający do osób bezdomnych sprawdzają czy nie potrzebują one pomocy. Udzielają również informacji o możliwościach wsparcia socjalnego, a w razie konieczności pomagają w dotarciu do łaźni, ogrzewalni lub noclegowni. Ponadto jeśli zachodzi taka konieczność udzielana jest pomoc medyczna, a w uzasadnionych sytuacjach wezwane pogotowie ratunkowe.

Tylko w trakcie poprzedniej zimy patrole przewiozły łącznie 45 osób do noclegowni, 340 osób do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, a 44 na szpitalne oddziały ratunkowe. Niestety 4418 osób bezdomnych odmówiło przyjęcia jakichkolwiek form pomocy. Dlaczego należy wybrać numer alarmowy 986, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy, obrazuje interwencja z 30 listopada tego roku.

Zaledwie 30 stopni Celsjusza wynosiła temperatura ciała bezdomnego, którego odnaleźli strażnicy miejscy na os. Niepodległości. Wezwane przez funkcjonariuszy pogotowie ratunkowe potwierdziło, że mężczyzna znajduje się w stanie hipotermii II stopnia i musi zostać błyskawicznie przewieziony do szpitala. To kolejna interwencja, która pokazuje, jak ważne jest, by szczególnie w okresie zimowym nie bagatelizować osób zagrożonych wychłodzeniem  (w grupie podwyższonego ryzyka są m.in. osoby bezdomne, z problemami zdrowotnymi czy będące pod wpływem alkoholu).

Przypominamy, że  wraz z nadejściem zimy w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1  została uruchomiona ogrzewalnia dla osób ubogich, nie mających się gdzie schronić, potrzebujących pomocy. Od 1 listopada 2014 roku do 7 kwietnia 2015 r. w godzinach 20.00 - 8.00, przez 7 dni w tygodniu osoby potrzebujące mogą tu znaleźć schronienie. Ogrzewalnia jednorazowo przyjmuje 15 osób. W wyjątkowych sytuacjach (tj. bardzo niska temperatura) placówka będzie przyjmowała taką liczbę osób, jaką zdoła bezpiecznie pomieścić. Osoby mogą się tu ogrzać, otrzymać posiłek, gorącą kawę, herbatę, skorzystać z łaźni. Najbardziej potrzebujące osoby otrzymają czystą odzież a w razie potrzeby doraźną pomoc medyczną.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie w zimie mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24, tel. 12 425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl.

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie lub potrzebującego pomocy reagujmy i dzwońmy pod numer alarmowy 986 (straż miejska) lub 997 (policja)! Jeden telefon może komuś uratować życie.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także