Komunikat archiwalny

Zielone konsultacje już w styczniu

W styczniu odbędzie się kolejny cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030. Do wyrażenia opinii na ten temat zapraszają Wydział Kształtowania Środowiska UMK oraz Miejskie Centrum Dialogu.

Zielone konsultacje już w styczniu
Fot. Park Reduta

Styczniowe konsultacje i dyskusje będą kontynuacją listopadowych spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami Krakowa. Przypomnijmy, że Miasto przygotowuje dokument, dotyczący kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni na lata 2017 – 2030. Nowa strategia, która uwzględni m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszkańców i użytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym jest przygotowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Istotą wprowadzanej koncepcji od samego początku jest udział lokalnej społeczności na każdym etapie prac nad dokumentem. Konsultacjom społecznym podlegać będzie m.in. przygotowana analiza zawierająca aspekty przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, społeczne, demograficzne, z zakresu dziedzictwa kulturowego, a także formalno- prawne i organizacyjno-ekonomiczne.

 Spotkania w formie otwartych warsztatów planowane są w następujących terminach:

  • 07.01 godz. 17.00 Dz. V i Dz. VI Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3;
  • 12.01. godz. 18.00 Dz. III i Dz. XV Szkoła Podstawowa nr 130, os. Oświecenia 30;
  • 13.01. godz.18.00 Dz. VII Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie ul. Senatorska 35 30-106 Kraków; 14.01. godz. 18.00 Dz. VIII Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Wacława Lipińskiego 2, 30-349 Kraków

Mieszkańcy będą mieli także możliwość wypowiedzenia się w temacie koncepcji systemu zieleni miejskiej. Stworzony na tej podstawie dokument podlegał będzie uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami by docelowo przedłożyć go pod obrady Radzie Miasta Krakowa.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.facebook.com/miastowzieleni

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także