Komunikat archiwalny

Poziom zanieczyszczenia powietrza

Ze względu na dzisiejsze (4 stycznia, poniedziałek) warunki meteorologiczne oraz wstępne dane dotyczące szacunkowych poziomów stężeń dobowych dla pyłów PM10, Biuro Prasowe UMK, informuje o prawdopodobnym wzroście poziomu stężenia pyłów PM10 w godzinach popołudniowych.

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Fot. Magiczny Kraków

Aktualnie wartości zanieczyszczenia w przedziale godzinowym 01:00-11:00 wskazują, że średnia wartość zanieczyszczenia pyłem PM10 z czterech stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa wyniosła 90 µg/m3.

Prosimy o bieżące monitorowanie poziomu stężeń pyłów PM10 w dniu dzisiejszym na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres www: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:
www.bip.krakow.pl

Tagi: powietrze, smog

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także