Komunikat archiwalny

Projekt planu 'Bieńczyce – Szpital'. Zgłoś uwagi

W czwartek (7 stycznia) mija termin składania uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce – Szpital”. Przypomnijmy, krakowianie mieli możliwość zapoznania się z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją od 23 listopada do 21 grudnia.

Projekt planu 'Bieńczyce – Szpital'. Zgłoś uwagi
Fot. bip.krakow,pl

Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców, a także drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypomnijmy, głównym powodem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieńczyce – Szpital”, jest fakt, że na jego obszarze znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, wskazane w Studium do objęcia planem miejscowym w pierwszej kolejności, czyli Os. Bieńczyce i Os. Złotej Jesieni. 

Plan miejscowy ma zapobiec degradacji osiedli, zabezpieczyć przestrzenie międzyblokowe przed dogęszczeniem zabudowy, stworzyć warunki planistyczne dla zintegrowanych działań rehabilitacyjnych, aby w konsekwencji poprawić warunki życia w zabudowie istniejącej.

Plan obejmuje również teren Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, a także tereny przylegle – osiedle mieszkaniowe powstające przy ul. Gen. L. Okulickiego. Dalszy rozwój tego obszaru wymaga uwzględnienia interesu społeczności lokalnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości terenów zieleni ogólnodostępnej, miejsc parkingowych, podstawowych usług publicznych, podczas gdy zainwestowanie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy skutkuje nadmiernym dogęszczeniem zabudowy, kosztem przestrzeni publicznych, w tym zieleni.
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SZYMON WACHAL
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także