Komunikat archiwalny

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza

Ze względu na dzisiejsze (6 stycznia, środa) warunki meteorologiczne oraz wstępne dane dotyczące  szacunkowych poziomów stężeń dobowych dla pyłów PM 10, Biuro Prasowe UMK, informuje o prawdopodobnym wzroście poziomu stężenia pyłów PM10 w godzinach popołudniowych.

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza
Fot. Magiczny Kraków

Aktualnie wartości zanieczyszczenia w przedziale godzinowym 01:00-10:00 wskazują, że średnia wartość zanieczyszczenia pyłem PM 10 z pięciu stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa wyniosła 150 µg/m3.

Prosimy o bieżące monitorowanie poziomu stężeń pyłów PM10 w dniu dzisiejszym na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, adres WWW:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1752-148-1723-57/dzienny/05.01.2016

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz

rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA