Komunikat archiwalny

Stańczycy − romantycy czy pozytywiści?

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Radiem Kraków zaprasza do debaty „Stańczycy – romantycy czy pozytywiści?”, która odbędzie się w pałacu Krzysztofory 12 stycznia. W konferencji wezmą udział dwaj wybitni uczeni: prof. dr hab. Waldemar Łazuga i prof. dr hab. Bogdan Szlachta.

Stańczycy − romantycy czy pozytywiści?
Fot. mhk.pl

Styczeń to miesiąc, w którym nieodmiennie od ponad 150 lat pojawia się pytanie o szanse, skutki, wreszcie o sens powstania narodowego w 1863 roku. Choć dzieje tego zrywu zbrojnego były przedmiotem wielu prac historycznych i doczekały się wielu rzetelnych ocen naukowych, emocje, jakie towarzyszą refleksji nad Powstaniem Styczniowym, pokazują, że należy ono dzisiaj zarówno do historii, jak i do zbiorowej pamięci.

Na progu decyzji o wybuchu powstania, a następnie na dymiących jeszcze pobojowiskach, ukształtowały się dwie postawy, dwie strategie działania, reprezentowane przez dwa środowiska. Jedno, w nawiązaniu do słynnej wydanej w Krakowie w 1869 roku „Teki Stańczyka” zwiemy stańczykami, lojalistami, ugodowcami. Drugie – irredentami i romantykami. I nawet wtedy, gdy pobojowiska Powstania Styczniowego porosły drzewami, a groby powstańców grubą warstwą mchu, gdy czas zatrzymał krwawienie z ran, blizny pozostają świeże, a spór pomiędzy romantykami i stańczykami jest wciąż żywy, a bywa że i zaciekły.

Konserwatyści spod znaku Teki Stańczyka odegrali wyjątkową rolę w kształtowaniu myśli i światopoglądu politycznego krakowian i Polaków w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Czy rzeczywiście hołdowali oni tylko ideom pozytywizmu? Czy ich ideologia i działalność przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości?

Te tematy do dziś wzbudzają żywą dyskusję. W debacie wezmą udział wybitni specjaliści: prof. dr hab. Waldemar Łazuga, historyk, absolwent i profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Kultury i Myśli Politycznej na tej uczelni. Wykładowca wielu polskich uczelni oraz zagranicznych m. in. w Wiedniu, Berlinie, Rzymie, Pradze, Brnie, Kijowie, Lwowie i Mińsku oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta, historyk prawa, filozof, absolwent i Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa UJ. Od 2008 dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wykładowca wielu uczelni polskich, w tym Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Akademii Ignatianum.

Debata odbędzie się 12 stycznia (wtorek) o godzinie 18:00 w sali Kupferhaus w pałacu Krzysztofory.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także