Komunikat archiwalny

ZIKIT podsumowuje zadania obywatelskie

Nowe skwery, ścieżki zdrowia, przejścia dla pieszych, zadaszony parking rowerowy – to tylko kilka zadań z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego (realizowanej w latach 2014-2015), z których można już korzystać. Dokładnie 23 zadania zostały zrealizowane przez ZIKiT, a 5 jest obecnie kontynuowanych, z uwagi na konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych i trwających uzgodnień z odpowiednimi urzędami.

ZIKIT podsumowuje zadania obywatelskie
Fot. ZIKiT

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu był w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego największym realizatorem zadań wybranych przez mieszkańców i właśnie podsumował, które prace już się zakończyły. Wśród nich jest na przykład urządzenie brzegu nad Białuchą – z oświetleniem i ławeczkami, urządzenie skweru w dzielnicy XVII, budowa bezpiecznego przejścia na ul. Zarzecze, zazielenienie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego, uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Fredy, którą m.in. docierają dzieci do szkoły oraz oznakowanie ścieżki narciarstwa biegowego (w lecie zostanie oddana amatorom Nordic Walking). Jak widać – mieszkańcy postawili na tworzenie atrakcyjnych miejsc w swoich dzielnicach, poprawę komfortu życia, zieleń, zdrowie i bezpieczeństwo. Też jesteśmy za!

Ważną inwestycją z tej listy jest także rewitalizacja Kopca Wandy wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi i poprawą oznakowania dla turystów. Miłośników dwóch kółek ucieszy natomiast budowa zadaszonego parkingu dla rowerów w Skotnikach i dopuszczenie ruchu rowerowego po chodniku wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez drogi rowerowej.

Więcej na stronie zikit.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także