Komunikat archiwalny

Pomoc dla bezdomnych

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie udzielił wsparcia w formie świadczeń aż 1370 rodzinom dotkniętym problemem bezdomności. To właśnie w okresie zimowym intensyfikują się działania związane z pomocą kierowaną do potrzebujących.

Pomoc dla bezdomnych
Fot. Magiczny Kraków

Sprawozdania w tej sprawie wysłuchali radni z w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Miasto podczas zimowych miesięcy stara się zapewnić osobom cierpiącym z powodu bezdomności, poza przytuliskami i ogrzewalniami, odpowiednią odzież i ciepły posiłek. Liczbę bezdomnych przebywających w Krakowie w okresie zimowym szacuje się na około 1000 osób.

– Nasze miasto dysponuje w tym zakresie względnie dobrą infrastrukturą. Bardzo pomagają nam też organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz bezdomnych, z którymi oczywiście ściśle współpracujemy – wyjaśniał Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa.

W mieście funkcjonują 23 placówki zapewniające schronienie. 14 z nich to schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, natomiast resztę stanowią mieszkania chronione lub wspierane. Łącznie to 672 miejsc noclegowych dostępnych przez cały rok.

Andrzej Kulig, odpowiedzialny m.in. za politykę społeczną miasta, dodał: – W okresie zimowym staramy się zwiększyć pojemność noclegowni, choć wiadomo, że dzieje się to kosztem komfortu. Każdy potrzebujący, jeśli zgłosi się do noclegowni czy ogrzewalni nie zostanie odprawiony z kwitkiem. Jednak niezmiennie pozostaje jeden warunek, aby zostać przyjętym należy być trzeźwym.

Według przedstawionych informacji miasto wydaje dziennie około 2000 ciepłych posiłków. W akcję zaangażowane są 3 bary mleczne, oraz specjalne kuchnie prowadzone przez samodzielne organizacje, finansowo wspomagane przez miasto. Ciepły prowiant jest także dowożony do niektórych schronisk czy noclegowni.

Kolejnym sposobem, w jaki jednostki gminne jak i pozarządowe (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Towarzystwo Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej) starają się pomóc bezdomnym to zapewnienie odpowiedniej odzieży. Ubrania, zgromadzone podczas zbiórek lub otrzymywane bezpośrednio od darczyńców, przekazywane są do schronisk i noclegowni. Dlatego każda osoba zgłaszająca się po pomoc, ma możliwość umycia się i wymiany odzieży na czystą.

– Straż miejska wraz z patrolami policji i Straży Ochrony Kolei stara się badać miejsca, w których przebywają bezdomni. Często takie lokale albo mają prowizoryczne ogrzewanie którego konstrukcja grozi zaczadzeniem, albo nie mają go wcale. Dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy – zakończył wiceprezydent Kulig.

Pokaż metkę
Autor: DAMIAN ŻELEZIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także