Komunikat archiwalny

Uwagi mieszkańców do projektu planu rozpatrzone

Jakie uwagi i pisma złożyli mieszkańcy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Staw Dąbski” i jak zostały one rozpatrzone – można to sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl. Przypomnijmy, plan miejscowy umożliwi m.in. wykorzystanie potencjału ulicy Stanisława Lema i sąsiadującej hali widowiskowo-sportowej „Tauron Arena Kraków”.

Uwagi mieszkańców do projektu planu rozpatrzone
Fot. Magiczny Kraków

W ramach obszaru objętego planem miejscowym znajdują się tereny wymagające przekształceń zabudowy. Nowe inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych na tych obszarach, mogą powodować chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni, dlatego konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego.

Plan miejscowy umożliwi wykorzystanie potencjału ulicy Stanisława Lema i sąsiadującej hali widowiskowo-sportowej „Tauron Arena Kraków” poprzez określenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych a także kształtowanie zabudowy w sposób reprezentacyjny – właściwy dla charakteru miejsca.

Z uwagi na złożoność wspomnianych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Lema – Staw Dąbski”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

Więcej na: www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także