Komunikat archiwalny

Dzienny Dom Senior-Wigor zaprasza

Przy ul. Zielony Dół 4 działa pierwszy w Krakowie Dzienny Dom Pomocy Senior - Wigor. 18 stycznia o godz. 12:00 zaplanowane jest spotkanie, którego głównym tematem będzie prezentacja działalności placówki. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie UNICORN, które prowadzi Dom na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Zaproszono na nie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa wraz z Zastępcą Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta - Andrzejem Kuligiem, przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także p.o. Dyrektora MOPS w Krakowie - Witolda Kramarza.

Dzienny Dom Senior-Wigor zaprasza
Fot. materiały prasowe

Dzienny Dom Pomocy Senior - WIGOR jest jednym z sześciu ośrodków wsparcia dla osób starszych, prowadzonych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe. Ponadto w Krakowie funkcjonuje Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, będący jednostką budżetową. Placówki dysponują łączną liczbą 750 miejsc.

Program „Senior-WIGOR” skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w zakresie integracji ze środowiskiem lokalnym, jak również zwiększenia udziału w życiu społecznym i podniesienia jakości życia dzięki łatwiejszej dostępności do form aktywności fizycznej. „Senior-WIGOR” ma służyć wzrostowi poczucia własnej wartości, a w konsekwencji przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. 
Dzienny Dom Senior-Wigor w Krakowie przy ul. Zielony Dół 4 rozpoczął działalność od 2 listopada 2015 r. Dom na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzi Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą w Krakowie.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Usługi na rzecz seniorów w formie ośrodka wsparcia przeznaczone są dla 30 osób. Podstawowy zakres działalności ośrodka obejmuje usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, działania w zakresie aktywności ruchowej z uwzględnieniem kinezyterapii i inne działania o charakterze prozdrowotnym. Ponadto placówka organizuje dla uczestników zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące w tym integrację międzypokoleniową i wolontariat międzypokoleniowy a także usługi terapii zajęciowej.

W ramach działalności ośrodka wsparcia każdy z uczestników ma zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie, natomiast osoby, które mają trudności w poruszaniu się mają zapewniony dowóz na zajęcia.

Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Łączna dotacja przeznaczona na realizację zadania w 2015 r. wyniosła 360 500 zł. Wysokość dotacji w 2016 r. wyniesie 288 000 zł.  
 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także